Kredi Destek

tesvik_kredisi

Yeni Girişimci Desteği (toplam 27.000 geri ödemesiz + 70.000 geri ödemeli)
Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alması,
 • veya İŞGEM’de yer alan bir işletme olması gerekmektedir.
Girişimci yasal kuruluşunu yapmış olduğu işletme için hazırlayacağı İş Planı ile KOSGEB Hizmet Merkezlerine Yeni Girişimci Desteği için başvuru yapabilir. Girişimcinin başvurusu Değerlendirme ve Karar Kurullarında değerlendirilir.
Başvurusu kabul edilen girişimci için destek ödemeleri, işletmenin talep ettiği destek kapsamında, yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fatura yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu, tahsilat makbuz vb. belgeleri KOSGEB Hizmet Merkezine ibrazından sonra, ödemeye esas tutar üzerinden işletmeye ödeme yapılır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi;
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 60 saatlik ücretsiz eğitimlerdir. 1-1,5 ay kadar sürmektedir.
Eğitim dört ana modülden oluşmaktadır;
Modül 1:
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
Modül 2:
İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)
Modül 3:
İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
Modül 4:
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar
Eğitim ana modüllerine %80 oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
1-     KOSGEB Hizmet Merkezleri tarafından veya
2-     KOSGEB’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir.
Eğitimden faydalanabilmek için;
Size en yakın KOSGEB Hizmet Merkezine başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğitim ile ilgili detay bilgiler (ne zaman başlayacağı, eğitim saatleri vb.) www.kosgeb.gov.tr adresinden veya Hizmet merkezlerinden alınabilir. Hizmet merkezlerinin iletişim bilgilerine www.kosgeb.gov.tr den erişilebilir.
Ayrıca İŞKUR aracılığı ile de girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Verilen eğitimlerin ön şartı işsiz olmak yani İŞKUR’a kayıtlı olmaktır. İŞKUR’a ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine başvurular İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Eğitim ile ilgili detay bilgiler (ne zaman başlayacağı, eğitim saatleri vb.) İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınabilir. İŞKUR İl Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.iskur.gov.tr den erişilebilir.
Ayrıntılı Bilgi için: KOSGEB Çağrı Merkezini (444 1 567) arayabilirsiniz.

Yeni Girişimci Desteği kapsamında verilen destekler aşağıda yer almaktadır;

A) İşletme Kuruluş Desteği
Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti;
 • İşletme kuruluş giderleri (sicil kaydı, oda kaydı, kuruluşa ilişkin noter masrafları, zorunlu izin ve ruhsat giderleri) için 3.000 TL,
 • İşletme kurulmadan önce girişimcinin belgelendirmesi kaydı ile, iş kurmaya yönelik olarak aldığı teknik, hukuki, mali, iş planı, etüd, fizibilite çalışması için danışmanlık giderleri için 2.000 TL
olmak üzere toplam 5.000 TL’dir.
B) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği
Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.
C) İşletme Giderleri Desteği
Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL’dir.
Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:
 • Personel net ücretleri (asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),
 • Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri.
D) Sabit Yatırım Desteği
Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için banka teminat mektubu karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 TL’dir.
Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları
DESTEK UNSURU
ÜST LİMİT (TL)
DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği
Geri ödemesiz
5.000
60
(Kadın veya özürlü girişimci:70)
70
(Kadın veya özürlü girişimci:80)
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği
Geri ödemesiz
10.000
İşletme Giderleri Desteği
Geri ödemesiz
12.000
Sabit Yatırım Desteği
Geri Ödemeli
70.000

Tarımsal Kredi Faiz Oranları(Ziraat Bankası )

Not:Bilgiler Ziraat.com.tr adresinden alınmıştır.Bilgilendirme amaçlıdır.Ziraat Bankası Bu bilgileri değiştirebilir,kaldırabilir.

Kredi Konusu Cari Faiz Oranı
(%)
Sübvansiyonlu Faiz Oranı
(%)
(*)
Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL) (*)
Hayvansal Üretim
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği (etçi-sütçü)
10
0
7.500.000
Damızlık Düve Yetiştiriciliği
10
0
7.500.000
Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
10
0
3.000.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği
10
0
3.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği
10
0
1.500.000
Kanatlı Sektörü
10
5
1.500.000
Arıcılık
10
5
1.500.000
Kontrollü Örtüaltı Tarımı
Kontrollü Örtüaltı Yetiştiriciliği
10
5
7.500.00
İyi Tarım Uygulamaları
İyi Tarım Uygulama Kredisi
10
5
3.000.000
Organik Tarım
Organik Tarım
10
5
Tohum,Fide,Fidan Üretimi/Kullanımı
Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Üretimi/ Kullanımı
10
5
1.500.000
Standart Fidan Yurtiçi Üretimi/Kullanımı
10
5
1.500.000
Tarımsal Sulama
Tarımsal Sulama
10
0
1.500.000
Tarımsal Mekanizasyon
Tarımsal Mekanizasyon
10
5
500.000
Diğer Üretim Kredileri
Diğer Üretim Konuları
10
5
500.000

(*)Tarımsal işletmelerinde güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen “Yeşil Enerji’yi” halen kullanmakta olan ya da Yeşil Enerji sistemlerini kurmak isteyen üreticilere, kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanır. Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim (sübvansiyon) oranları dikkate alınmaktadır.

Sabit Faizli Traktör Kredisi Faiz Oranları

VADE
Ödeme Dönemi
Aylık Faiz Oranı (*)
12-60
3
% 0,95
12-60
6
% 0,95
12-60
12
% 1,00

(*) Sabit Faizli Traktör kredilerine % 50 sübvansiyon uygulanmaktadır.
Kaskosu Bankamız tarafından yapılmayan Traktörler için, belirtilen faiz oranlarına % 0,05 ilave faiz uygulanmaktadır.

Sabit Faizli Mekanizasyon Kredisi Faiz Oranları

VADE
Ödeme Dönemi
Aylık Faiz Oranı (*)
12-60
3
% 0,95
12-60
6
% 0,95
12-60
12
% 1,00

* Sabit Faizli Mekanizasyon kredilerine  % 50 sübvansiyon uygulanmaktadır.

Kaskoya tabi olmayan Tarımsal mekanizasyon aletleri ile Kaskoya tabi olup kaskosu Bankamız tarafından yapılmayanlar için  belirtilen faiz oranlarına % 0,05 ilave faiz uygulanmaktadır.

Sabit Faizli Biçerdöver Kredisi Faiz Oranları

VADE
Ödeme Dönemi
Aylık Faiz Oranı (*)
12-60
3
% 0,95
12-60
6
% 0,95
12-60
12
% 1,00

* Sabit Faizli Biçerdöver kredilerine % 50 sübvansiyon uygulanmaktadır.
Kaskosu Bankamız tarafından yapılmayan Biçerdöverler için, belirtilen faiz oranlarına  % 0,05 ilave faiz uygulanmaktadır.

Çiftçi İhtiyaç Kredileri

Aylık
Faiz Oranı
Yıllık
Faiz Oranı
Tarımsal Kredili Mevduat Hesabı – Gerçek Kişi
%2,50
Çiftçi Destek Kredisi
-
%12,00

(*)Sübvansiyon uygulanmamaktadır .

TOBİ Bankacılığı

Yıllık
Faiz Oranı
Tarıma Dayalı Sanayi Kredileri (İşletme – Yatırım)
%12,00

(*) Sübvansiyon uygulanmamaktadır .

Nakliye Aracı Kredisi

Vade
Kaskosu Bankamızca Yapılmayan(*)
Kaskosu Bankamızca Yapılan(*)
1 Ay
%1,00
%0,95
3-6 Ay
%1,00
%0,95
12 Ay
%1,05
%1,00

(*) Sübvansiyon uygulanmamaktadır .

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK KREDİLER

Tarım Kredi Kooperatifleri 145 yıllık bir geçmişe sahip yaygın şube ağı ve kooperatifçilik alanında yetişmiş nitelikli personeliyle tarımsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklarımıza Kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.

KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİ
Kısa vadeli İşletme Kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacı,karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir.

İşletme (Çevirme) Kredileri
İşletme Kredileri, ortağın yıllık devamlı üretim giderlerini karşılamak ve işletme sermayesinin eksik unsurlarını tamamlamak amacıyla o yılın ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yıl vade ile açılmakta ve nakit olarak kullandırılmaktadır.
Tohumluk Kredileri
Tohumluk kredileri bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla ortaklara ayni olarak hububat,patates gibi ürünler için kullandırılan en çok 1 yıl vadeli kredidir.
Kimyevi Gübre Kredileri
Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla en çok bir yıl vadeli ve ayni olarak kullandırılır.
Hayvancılık İşletme Kredileri
Tarımsal bir işletmesi olan veya arazisi olmadığı halde doğrudan doğruya besicilik dahil hayvancılıkla uğraşan ortaklara hayvanların cinsi ve sayısı göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancılık kredileri Büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık,kümes hayvancılığı v.b.kapsamaktadır.
Tarımsal İlaç Kredileri
Zirai mücadele için açılan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahası göz önüne tutularak ortakların her türlü haşere, zararlı ile mücadele etmesini sağlamak üzere ayni olarak kullandırılan kredilerdir.
Akaryakıt Kredisi
Ortaklarımızın ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağ ihtiyaçları ayni olarak karşılanmaktadır.

ORTA VADELİ YATIRIM KREDİLERİ
Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 3 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.
– Tarımsal Araç-Gereç Kredileri :
İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.
– Hayvancılık Donatma Kredileri :
Ortağın ihtiyacı olan kültür ırkı büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan donatma malzemelerinin kooperatiflerce sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

KREDİ LİMİTLERİMİZ
-Genel Şahıs Haddi 20.000.-TL
(Kooperatiflerimiz yetkisinde azami kullandırabilecekleri kredi miktarı )
-Özel Şahıs Haddi 100.000.-TL
(Bölge Birliğinin onayı ile Genel Şahıs haddinin azami 3 katına kadar)
-Sözleşmeli Üretim şahıs haddi 100.000.-TL
(Ortakla sözleşme yapmak şartıyla Bölge Birliği onayıyla Genel Şahıs haddinin 3 katına kadar )
Özel Şahıs ve Sözleşmeli Üretim haddinin üzerinde kredi talebinde bulunan ortaklarımızın kredi durumları Bölge Birliğinin teklifi üzerine Merkez Birliğince değerlendirilmektedir.

ORTAKLARDAN İSTENEN TEMİNATLAR
Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. 10.000 TL nin üzerinde kredi tespit edilen ortaklar ile kendilerinden maddi teminat alınmasına lüzum görülen ortaklar için müşterek borçlu ve kefillik müessesesi yanında taşınmaz mal ipoteği ve/veya araç/traktör rehini alınır.

KREDİ FAİZ ORANLARIMIZ
Tarımsal Kredi cari faiz oranımız % 13 olmakla birlikte 2010/6 ve 2010/745 sayılı BKK kapsamında kullandırılan kredilerimizin faiz oranları aşağıdaki şekildedir.
% 0 Faizli Kredilerimiz
1) Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri
(Damla Sulama, Yağmurlama Sulama)(yatırım) : % 0
2) Süt sığırcılığı (yatırım) : % 0
3) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (yatırım)(sığır-manda) : % 0
4) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (yatırım)(sığır-manda) : % 0
5) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (yatırım)(koyun-keçi) : % 0
6) Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme) : % 0

% 60 İndirimli (% 5,2) Faizli Kredilerimiz

7) İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) : % 5,2
8) Organik Tarım (işletme-yatırım) : % 5,2
9) Süt sığırcılığı (işletme) : % 5,2
10) Damızlık düve yetiştiriciliği(işletme-yatırım) : % 5,2
11) Diğer sulama sistemleri
(derin kuyu açılması ve benzeri)(yatırım) : % 5,2

% 50 İndirimli (% 6,5) Faizli Kredilerimiz

12) Sertifikalı tohum,fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı(İ-Y) : % 6,5
13) Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (İ.Y) : % 6,5
14) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme)(sığır-manda) : % 6,5
15) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (işletme)(sığır-manda) : % 6,5
16) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (işletme)(koyun-keçi) : % 6,5
17) Büyükbaş hayvan besiciliği (yatırım) : % 6,5
18) Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme-yatırım) : % 6,5
19) Arıcılık (İşletme-yatırım) : % 6,5
20) Yumurta tavukçuluğu(işletme-yatırım) : % 6,5
21) Et tavukçuluğu (işletme-yatırım) : % 6,5
22) Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) : % 6,5
23) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) : % 6,5
24) Tarımsal Mekanizasyon (yatırım)
(Traktör ve biçerdöver hariç) : % 6,5

% 25 İndirimli (% 9,75) Faizli Kredilerimiz

25) Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri :% 9,75

Faizsiz Hayvancılık Kredileri

Kredi başvurularınızı tarımsal işletmenizin bulunduğu/kurulacağı veya şirket merkezinizin bulunduğu yerdeki tarımsal kredi kullandırma yetkisi bulunan Bankamız Şubelerine yapabilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği
10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;
En fazla 18 aylık erkek hayvan alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla 3.000.000.- TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 24 ay vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin 3.000.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmaları gerekmektedir.

Süt Sığırcılığı
Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı 10 baş ve üzerinde hayvanınız var ise veya mevcut hayvan sayınızı 10 baş ve üzerine çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni tesis kurmak istiyorsanız;
En fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanların, Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasının bulunması, tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı,
Ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde mevcut işletmenin “Süt Sığırcılığı İşletmesi” olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı talep edilmektedir.

Büyükbaş Süt Hayvanclığı
10 baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip iseniz veya hayvan sayınızı asgari bu kapasiteye çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak istiyorsanız;
Kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların, tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve mandalar hariç Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı talep edilmektedir.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı
Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, Saanen, Kilis ve Ankara Keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapıyorsanız, en az bu kapasiteler ile yeni tarımsal işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarınızı bu kapasitelere yükseltmek istiyorsanız;
Hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve her 10 küçükbaş hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların, Damızlık Koyun Keçi Sisteminde kayıtlı olmaları; ayrıca keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/veya Kilis ve/veya Ankara Keçisi olduklarına dair Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/yazı talep edilmektedir.

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği
Angus, Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 50 baş ve üzerinde damızlık et sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;
Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek damızlık etçi sığırların, tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına olmaları gerekmektedir.


CEVİZ VE BADEM AĞACINA VERİLEN KREDİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kredi Destek

için 244 cevap

 1. Metin Akkaya der ki:

  kredi almak istiyorum hayvancılık icin ama kımse verici deyil anlıyorum kı herkesin biradamı olacakkı ancak bu ülkede öle iş yapacak adam bulduktan sonra krediyede ihtiyac olmaz oyuzden de artık hayallere dalmıyorum

  • admin der ki:

   Krediler o kadar kolaylaştı ama para olarak değil malzeme,hayvan,yem,ahır,kredileri olarak veriliyor sen projeni götürüyorsun onaylanırsa anında iş görülüyor büroksi aşılmış gibi ama bir takım zorluk ve yükümlülükleride var tabi ki

  • gökhan tanrıverdi der ki:

   hocam ben ce hiç bulaşma bu hayvan işi kadar nalet bir şey yok benim 850.000 tl param gitti vede hala ödüyorum hiç bulaşama başını agrıtma bence

 2. Ahmet MOĞUL der ki:

  Bizde hayvan kıredi kullanmak istiyruz ama ne ala benden ziratbankası ipotek istyor tabiki bu ülkede herşey zenginleri zengin etmek icin ne yapsın bu garibanlar iş arıyorum işyok

 3. bayram altınkaya der ki:

  hayvancılık için kredi şartlarını ögrenmek istiyorum bu işi kastamonuda yapmayı düşünüyorum ilgilenir cevap yazarsanız sevinirim teşekkür ederim tel: 05416137072

 4. admin der ki:

  Türkiye yatırım ve kalkınma bölgelerine Ayrıldı Kastamonu bölgesine de kuzey Anadolu kalkınma ajansı bakıyor iletişim adresi aşağıda

  Geçici İrtibat Adresi:

  T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
  Cebrail Mah. Şehitlik Sk.
  Konyalı Konağı, No: 3

  37200 KASTAMONU

  Tel : 0 366 212 18 64
  Faks : 0 366 212 18 14

  E-Posta : bilgi@kuzka.org.tr
  Ayrıca Ziraat bankası ,tarım kredi kooperatifleri gerekli bilgi ve desteği göstereceklerdir,Ziraat Bankası gerekli evraklara 7 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi veriyor
  inşallah yardımcı olur sonuçları bizimle paylaşırsanız site izleyicileri adına seviniriz(edit)

 5. cesim der ki:

  dap projesinden faydalanmak istiyorum tarım il mudurluğune gittim proje getir kabullense ahır yap hayvan al dediler %40 hibe vereceğiz en az 50 büyük baş hayvan olacakmış.
  proje gerçekleşse kredi alacak imkan varmı ?
  yani en az üçyüzbin tl yardımcı olurmusun…

 6. AYTAC BİLTEKİN der ki:

  İYİGÜNLER ADANADA CİNCİLYA ÜRETİM VE TABAKLAMA CİFTLİGİ KURMAK İSTİYORUM PROJEM HAZIR. ADANADA BEN HİBE YADA KREDİ DESTEGİ İÇİN NEREYE BASVURU YAPMAM GEREKİR SAYIN ADMİN CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM BANA İSGEM DEDİLER AMA NE KADAR DOGRU BİLMİYORUM BENİ YÖNLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM

  • admin der ki:

   Sayın Ziyaretçi Çukurova Kalkınma Ajansı sizin projenizle ilgilenebilir adres ve tel. noları aşağıda verilmiştir.
   Adres:
   Çukurova Kalkınma Ajansı

   Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:1 Sabancı İş
   Merkezi Kat:7
   Seyhan / ADANA

   info@cka.org.tr

   0322 363 00 39 -40 Fax: 363 00 41

 7. ASLI KARACA der ki:

  Ben sivasta, köyde süt hayvancılığı yapmak istiyorum, babamın üzerine kayıtlı 23dönümlük arazide bu işi yapmak istiyorum, 7yıl geri ödemesiz, Ofaizli krediyle ilgili bilginiz varsa paylaşırmısınız?

  • Mustafa der ki:

   Aslı hanım,
   Biz proje ve danışmanlık ofisiyiz.
   Bu şekilde kredi alan bir besi çiftliği projemiz oldu.İşlemlerini (başvuru,evrak hazırlama;uygulama projelerini yapmak ve inşaat ruhsatı sonrası bankaya verilecek evrakları düzenlemek)biz yürüttük.
   Öncelikle bankadan kredi alabilme koşullarınız uygun olmalı.En önemli kriter ipoteğiniz kullanmak istediğiniz kredinizi karşılamalı.
   İşe avan proje ile müracaat ederek başlıyorsunuz.Sonrasında süreç inşaata hazır hale getirilene kadar devam ediyor.Düşündüğünüz besi hayvanı sayısı belli olmadığı için net birşey yazamayacağım ama arazinizde yetersiz gelebilir.İlave kiralama yoluylada yapabilirsiniz.

 8. hüseyin afsin der ki:

  Ben almanyada yasiyorum
  bir yakinimdan devlet kalkinmaya dönük sehirleri tesbit edip oralarda yapilacak büyükbasbas hayvanciligina AB formlarina uymak sartiyla, hibe arazi, modern tesis faiz’siz kredi ve özellikle ukrayna dan dana konumundaki disi hayvanlarin getirilmesine ayrica kesimlik zamana geldiklerindede kg basina bir desdek den bahsediliyor.sorum;
  1- Bu projenin adi nedir?
  2- Desdegi tarim bakanliginin hangi ilgili kurumuyla görüsülmeli ?
  3- Kalkinmadaki öncelikli sehirler nereleri?
  4- vede eger bu Projeyi hayata gecirmis insanlarin gidisatlari ne durumda?

  • admin der ki:

   1-Çeşitli projeler var ama bahsettiğiniz proje kırsal kalkınma destek projesi
   2-Desteği
   a-Ziraat Bankaları kredi bölümleriyle
   b- Tarım Kredi Kooperatifleriyle
   c- Türkiyenin Hemen hemen Her ilinde bulunan Kalkınma ajanslarıyla (örneğin Mevka,Marmara;güneydoğu ,kalkınma ajansları v.s)
   görüştüğünüz takdirde şartlar yerine gelirse destek alabilirsiniz…teşekkür ederiz

 9. mustafa der ki:

  admin vermiş oldugunuz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim.
  DÜZCE tarım il müdürlüğüne.10.06.2010.tarihinde sıfırdan başlamak üzre 30 başlık süt ineği ahırı yapımı için hayvanın alımı için muracaat ettim.
  6.kurumdan musaade almam için dosya hazırladılar.
  1.Tarım il müdürlüğü
  2.DSİ devlet su işleri
  3.Düzce çevre orman müdürlüğü
  4.Düzce il sağlık müdürlüğü
  5.Düzce köyhizmetleri müdürlüğü.

 10. mustafa der ki:

  6.İski genel müdürlüğü.
  Bütün bu kurumlara muracaatda bulundum, beş ay içinde hepsinden onay aldım,
  dosyalarla birlik’de ziraat bankasına gittim.
  köyde bulunan 17.dönüm fındıklık arazisini kabul etmediler, fındıklık olduğu için değil köyümüzün ziraatbankasınca kıredi değeri yokmuş memur hanım öyle dedi.
  vereceği kıredi karşılığında benden mal mülk yer araba nevarsa alacagım kıredi karşılığında ipotek etmek için teminat istedi, teminat veremeyince kırediyi kullanamadım beklemekdeyim.
  Sizden bana yardımcı olmanızı rica ediyorum,ben nasıl süt ineği ahırı kurabilirim param yok köyde ve düzcede evimiz yerimiz var, sıfırdan ahırı ve hayvanları alıp bu işe nasıl başlayabilirim vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim sayğılarımla.

  • admin der ki:

   Size Doğu Marmara Kalkınma Ajansıyla Görüşmenizi Öneriyoruz
   Ayrıca Tarım Kredi kooperatifleriyle de görüşmenizi öneriyoruz inşaallah yardımcı olurlar ;Yine bu bilgiler faydalı olmazsa bilgimiz olursa biz yardımcı olabiliriz…
   İletişim Bilgileri Aşağıda verilmiştir
   T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

   Adres : T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkanlığı
   Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 1. Kat
   İzmit – KOCAELİ

   Tel : 0.262.332 01 44
   Faks : 0.262.332 01 45
   E-mail : info@marka.org.tr

   KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

   Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 1. Kat
   İzmit – KOCAELİ

   SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

   Adres : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19
   Arifiye – SAKARYA

   DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

   Adres : Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
   DÜZCE

   YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

   Adres : Fatih Cad. Hürriyet Sok. 24/3
   Merkez – YALOVA

   BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

   Adres : Bolu Valiliği Giriş Kat
   BOLU

 11. mustafa der ki:

  uşak ili eşme ilçesinde 5 dekar arazim var burayı tavuk kümesi yaparak değerlendirmek istiyorum. Bununla ilgili ziraatin herhangi bir hibe desteği var mı? varsa nasıl faydalanabilirim?

  • admin der ki:

   Ziraatin kredi bölümleri ve kalkınma ajansları size yardımcı olabilir.onlar olmazsa size yardımcı olacak diğer kuruluşların adres ve tel.nosunu verebiliriz. tşkrler

   • Merhaba
    Ben seni beni artık okunaklı şirket kredi email gerekirse ben insanlara yardım insanlara teklif kredi olduğumu bilmek isteyen tüm {heryjames@aol.com}

    Eğer kredi miktarı:
    kredi yaş:
    meslek:
    ülke:
    cinsiyeti:
    telefon unmber:

 12. mehmet aloğlu der ki:

  ben kastamonuda ahır yapmak istiyorum hibe varmı veya senelik kulana bileceğim faizsiz kıredi varmı benim ahırım eski hayvanımız var .

  • admin der ki:

   Hibe de ,Kredide Var,yeterki şartlarınız uysun beş yıl ödemeli faizsiz kredi var,destek kredisi var,ziraat hayvancılık kredisi var,bulunduğunuz il veya ilçede ziraat bankası şubelerine giderseniz yardımcı olacaklardır teşekkürler…

 13. FATİH der ki:

  ESKİŞEHİR DEN KATILIYORUM SANEN KEÇİ VEYA SÜT SIGIRCILIGI YAPMAK İSTİYORUM HİBE DESTEGİ ALABİLİRMİYİM CEVAP YAZARSANIZ SEVİNİRİM 05366919786

  • admin der ki:

   Şartlarınızı tam olarak yazarsanız.yardımcı olabiliriz.Ama ziraat bankalarına vey atarım kredi kooperatiflerine başvuruda bulunursanız yardımcı olabilirler;tabi tapu,ahır vs. bilgileri ile birlikte

 14. engin der ki:

  ziraat bankasından mahsülden mahsüle ödemeli 20000 tl kredi kullanmak istiyorum.krediyi kullanma amacım zeytinlik almak.krediyi kullanmak icin neler gerekli yardımcı olursanız sevinirim.saygılarımla.

  • admin der ki:

   Tarım kredi kooperatifleri ile görüşmenizi ayrıca Ziraat Bankası kredi bölümüyle görüşmenizi tavsiye ederiz.Çünkü kefil tapu gibi bilgileri satın alacağınız arazi hakkında bilgi vermeniz lazım biz teşekkür ederiz…

 15. NECATİ ALTIPARMAK der ki:

  SAYIN ADMIN BEN KONYA NIN TAŞKENT İLÇESINDEN YAZIYORUM. ASIL MESLEGIM İŞ MAKINASI OPERATORUYUM.AMA SÜT İNEKÇİLİGİ YAPMAK İSTİYORUM DAHA ONCEDE BESICILIK YAPMIŞTIM BILGIM VARDIR KOSGEB VEYA İŞKUR DAN NASIL FAYDALANABILIRIM.AMA BENIM USTUMDE NE TARLA NE TAPAN NE EV HİÇ BİR ŞEY YOK AMA YAPMAK ISTEDIGIM 20 VE ÜSTÜ INEK OLMALI ANCA BIRSEY BIRAKIR BU KONU HAKKINDA BENI BILGILENDIRIRSENIZ SEVINIRIM NASIL NE YAPMALIYIM ŞİMDİDEN SAYGILARIMLA TEŞEKKÜRLER

  • admin der ki:

   Konya Mevlana Kalkınma Ajansı (Mevka )var İletişim telefonlarını ve adresinin veriyorum görüşmeniz size bir şey kaybettirmez onlar bir çözüm yolu bulabilirler .İnşaallah Sen de işini kurarsın. İletişim :MEVKA (Mevlana Kalkınma Ajansı)Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No:28 Selçuklu/KONYA
   Tlf: 0332 236 32 90 Fax: 0332 236 46 91

 16. mustafa dalak der ki:

  ben sivas merkezde ticaretle ugraşıyorum yalnız köyüm merkeze 28 km köye 50-60 baş süt inekcili yapmak için akır yapıp sütinekciligi yapmayı düşünüyorum arazi 50.000metre var sistematik ve moderin ab uyum hiba alabilecegim proje noksansız olması gereken gercek olan
  iyi bir proje ve danışman arıyorum profösyenel yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederim

  • admin der ki:

   Size Profesyonel olarak ORAN (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) yardımcı olacaktır. İletişim Bilgileri: Sivas
   Telefon
   +90 346 222 0800
   Fax
   +90 346 222 0800
   E-Posta
   info@oran.org.tr
   Adres
   Dr. Ahmet Köksal Konağı
   Gökçebostan Mahallesi, Dostlar Sokak,
   No:2, 58050,
   SİVAS

 17. savaş der ki:

  iyi çalışmalar ben mersin tarsus ilçesi çavuşlu köyünde tavuk üretim çiftliği kurmak istiyorum bu konuda kobi hibe desteğinden faydalanabiliyormuyum yok sa sadece kredi olarak mı faydalanıyorum bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler

  • admin der ki:

   Çukrova kalkınma ajansı ile görüşürseniz yardımcı olacaklardır
   adresi aşağıdadır.
   Mersin Yatırım Destek Ofisi

   0 324 237 80 86 Fax:0 324 237 86 26

   Üç Ocak Mah. Turgut Özal Bulvarı
   Mersin Ticaret Borsası Kompleksi
   (Liman D Kapısı Yanı) Kat:2 3/ 21
   Akdeniz- MERSİN

 18. mehmet der ki:

  merhabalar ben mehmet elazığdan yazıyorum. bu hayvan kesiminden sonra alınan primlerin detayını öğrenmek istiyorum. şimdiye kadar böyle bir açıklama yapılmadı kestiğimiz hayvanlarda boşuna gitmiş oldu hiçbirinin destekleme parasını alamadık bari bundan sonra kestiğimiz hayvanların desteklemelerini alalım. bu desteklemede fatura ya da müstahsil makbuzu isteniyor. kombine diyo biz fatura vermiyoruz verdiğimiz kasaba sen faturayı kes diyoruz oda ben fatura vermem diyo peki bize bu faturayı kim verecek biz bu destekleme parasını nasıl alabileceğiz. yardımcı olursanız sevinirim adminim şimdiden teşekkürler saygılar….

  • admin der ki:

   Bu destek Kosgebbünyesinde olan bir destektir.Şartları yerine getiriseniz alabilirsiniz Şartların bir kısmını veriyorum; Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;

   Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alması,
   veya İŞGEM’de yer alan bir işletme olması gerekmektedir.

   Girişimci yasal kuruluşunu yapmış olduğu işletme için hazırlayacağı İş Planı ile KOSGEB Hizmet Merkezlerine Yeni Girişimci Desteği için başvuru yapabilir. Girişimcinin başvurusu Değerlendirme ve Karar Kurullarında değerlendirilir.
   Başvurusu kabul edilen girişimci için destek ödemeleri,
   işletmenin talep ettiği destek kapsamında, yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fatura yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu, tahsilat makbuz vb. belgeleri KOSGEB Hizmet Merkezine ibrazından sonra, ödemeye esas tutar üzerinden işletmeye ödeme yapılır.

 19. mehmet der ki:

  cevap vermeyecek misin admin

  • admin der ki:

   Bu destek Kosgeb bünyesinde olan bir destektir.Şartları yerine getiriseniz alabilirsiniz Şartların bir kısmını veriyorum; Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;

   Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alması,
   veya İŞGEM’de yer alan bir işletme olması gerekmektedir.

   Girişimci yasal kuruluşunu yapmış olduğu işletme için hazırlayacağı İş Planı ile KOSGEB Hizmet Merkezlerine Yeni Girişimci Desteği için başvuru yapabilir. Girişimcinin başvurusu Değerlendirme ve Karar Kurullarında değerlendirilir.
   Başvurusu kabul edilen girişimci için destek ödemeleri,işletmenin talep ettiği destek kapsamında, yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fatura yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu, tahsilat makbuz vb. belgeleri KOSGEB Hizmet Merkezine ibrazından sonra, ödemeye esas tutar üzerinden işletmeye ödeme yapılır.

 20. osman der ki:

  merhaba admin öncelikle böyle bisite açıp insanlara yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler.konya dan yazıyorum şimdiye kadar yaptıım işlerde tam randıman alamadım.hiç birşeyim yok annemin 28 dekar yeri var burada süt besiciliği yapmak istiyorum ahır falan hiç bişey yok sıfırdan başlayacam 50adet süt ineği ,ahır ,süt sağım ünitesi,süt soğutma tankı,yem hazırlama ünitesi için ziraat bankası 7 yıl faizsiz kredi verirmi veya buişi yapmam için ne yapmalıyım.mevka nın hayvancılığı destekleme projesi yok inceledim kadarı ile…..verecen cvp ve yardımların için teşekkürler……

  • admin der ki:

   Biz teşekkür ederiz sizlere yardımcı olabildi isek ne mutlu bizlere ; Kalkınma ajansları kişileri toplu iş yapmaya şirketleşmeye teşvik etmektedir bulunduğunuz yörede şirket kurabileceğiniz kişi yada kişiler var ise karar verdikten sonra Mevka ile bir daha görüşmeniz uygun olabilir.Tarım kredi kooperatifleri,Ziraat Bankası Dahada ilerisi Özel Bankalar da (Şekerbank,Denizbank,Teb vs) makina ve ekipman destek kredisi veriyorlar .Bankaların Kredi deparmanları ile görüşürseniz sizlere yardımcı olacaklardır.

 21. osman der ki:

  admin bide şunu unuttum tarım kredi ve ziraat bankasına annemin 28 dekar yeri ile nasıl bi proje sunmalıyım yardımcı olursanız sevinirim cvb ı e postama gönderirseniz sevinirim saygılarımla…

 22. King der ki:

  Merhaba

  Kredi ve ipotek Aradığınız bıktınız mı? Eğer açık mı
  aşağı sürekli bankalar ve diğer finans kurumları tarafından?
  iyi haber geldi! Biz $ 5,000.00 Min arasında değişen Teklif KREDİLERİ.
  $ 100,000,000,000.00 Max. yıllık% 3 faiz oranıyla.

  Bireysel Krediler (Güvenli ve Teminatsız)
  İşletme Kredileri (Güvenli ve Teminatsız)
  Konsolidasyon Kredi. Ve daha fazlası

  Biz, güvenilir, güvenli, verimli, hızlı ve dinamik belgelidir.
  Kingwastonloan@gmail.com bize ulaşın

 23. mehmet musa bülbül der ki:

  sayın admin bende bir iş kurmak istiyorum.fakat param yok devletin tamamen hibe olarak verdiği kredi projeleri nelerdir?bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.saygılarımla

  • admin der ki:

   Ziraat Bankası Mikro kredi kapsamında hibe kredisi veriyor.
   Genellikle Ev hanımlarına yönelik bu kredi için;evliyseniz eşinizle birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesinde kredi bölümüyle konuşmanızı tavsiye ederiz

 24. ismail der ki:

  boşu boşuna ugraşmayın devlet teşvik etmiyor malum banka kafasına göre takılıyor ipotek verdiğim halde kredi 5000 den 3000 düştü krediyi kulandırmıyor hayal kurmayın boşuna ben buraya kadar ugraştım ve bugün itibari ile bıraktım iktidar yani (yürütme) benim sesimi duymaz ya katma değer hem kendimize hem ülkemize katkı saglıyalım diyoruz bir dinazor çıkıyor ve sonuç vahim herkese duyurulur

 25. ERDAL der ki:

  Krediler o kadar kolaylaştı ama para olarak değil malzeme,hayvan,yem,ahır,kredileri olarak veriliyor sen projeni götürüyorsun onaylanırsa anında iş görülüyor büroksi aşılmış gibi ama bir takım zorluk ve yükümlülükleride var tabi ki. ama bu kredileri verirken dünyanın ipotiği istiyorlar. bu ülkede ipotek olmadan hayvancılık kredisi almamız mumkun değil mi???

 26. Geri izleme: Hibe Kredisi Nasıl Alınır,Ev hanımına Hibe ve Kredi Desteği, | Tarım ve Hayvancılık

 27. burhan baş der ki:

  elmacılık üzeri parçalı 21 dönüme yakın arazimiz var babamın üstüne bizlerde bir şirket kurduk çks yeni almak üzereyiz 4,750m2 olan bölümü gransimit elma yaptım sulama damlama tel örgü yeni bitti agaçlar 2 senesinde malum hep para gübresi vs. sonuçda 3 yıldırda elma konusunda iyi teçrübe edindik uygulama esnasında kuyu açılacak diger bölümler de açaçlandırılacak ama sonuç para yatırıma destek kiredi vade 5 yıllı imkan yol yordam .teşekkürler

 28. reyhan der ki:

  iyi günler ben babam adına yazıyorum size kendisi emeklidir şu anda 2 tane süt keçisi aldı ve onlarla ilgilenmekte ve bu işi dahada büyütmek istiyor ve destek kredisi almak istiyor bu konu hakkında kendisi sizden dönüş beklemektedir teşekkür ederim.

  irt no:05353070931 süleyman

  • admin der ki:

   Bağlı bulunduğunuz il veya ilçedeki Ziraat Bankası Şubelerine,tapulu araziniz var ise tarım kredi kooperatiflerine,işini daha da büyütmek istiyorsa kalkınma aajanslarına başvurmasını öneririz.Bunlardan sonra tekrar yorum yazabilirsiniz

 29. SERDAR der ki:

  ESKİŞEHİRDE BABAMIN ÜZERİNE TAPULU 50 DÖNÜM SULAK ARAZİ VE AYRICA HİSSELİ OLARAK KENDİSİNE 150 DÖNÜM DÜŞECEK ŞEKİLDE TARLASI VAR.10000 METREKARE ARAZİNİN BİR KISMINA AHIR,SAMANLIK,EV VS. YAPTIRDIKTAN SONRA YAKLAŞIK 5 YILDIR 50-60 KADAR KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRMEKTE VE BU MEMUR EMEKLİSİ BABAM İÇİN BİR EĞLENCE OLMAKTADIR.BEN DE MEMURUM FAKAT İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMEKTEYİM.ARAZİLERİMİZİ EKİP BİÇMEYİ VE HAYVANCILIK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM.ELİMDE BİR MİKTAR PARA VAR FAKAT ONA ARAZİ ALACAĞIM.DESTEK KREDİSİ ALARAK HAYVANCILIK İŞİMİZİ BÜYÜTMEK İSTİYORUM.AHIR YAKLAŞIK 150 HAYVAN ALIR.TÜKETİCİ KREDİSİ Mİ DAHA MANTIKLI YOKSA HAYVANCILIK ÜZERİNE BİR KREDİ Mİ MANTIKLI OLUR?

  • admin der ki:

   Hayvancılık kredisi,Çiftçi kredisi,hibe destek kredisi,Her zaman Tüketici kredilerinden daha avantajlı olur şartlarınız hayvancılık kredisine uygun olursa hayvancılık kredisi avantajlıdır.

 30. sinan kahraman der ki:

  benim sermayem yok projemi yapsam antalya da 100 adet küçükbaş hayvan çiftlilği kurabilirmiyim

 31. murat filiz der ki:

  4 yıl once 16 kısı ıle yalova yaglı tohum uretıcıler bırlıgı adı altında bır kurum olusturduk amacımız yalova ılınde uretucı ve koylulerı bır araya getırıp atıl olan yerlerde kanola uretımı yaparak ulkemızın yurt dısından yuzde 80 ıthal ettıgı yagı ulkemızde urettmeye katkıda olmak ıdı fakat maddı yetersızlık ve bırcok burokrası bızı yıldırdı 4-5 senedeır sadece kaagıt uzerınde olan bırlıgımız kuruldugu gıbı kaldı eger bu kurumu canlandıracak ekonomık bır katkı hıbe veya devlet yardımı olsa bu bolgedekı var olan potansıyelle uretım yapılır ve ulke ekonomısıne katkı saglana bılır konu ıle gorus ve yardımlara acıgım konu hakkında yol gosteren olursa sevınırım saygılar murat (mrf_murat38@hotmail.com)

 32. murat bodur der ki:

  manisa-selendi de ikamet etmekteyim.hibe desdekli tavukçuluk kredileri için hangi kalkınma ajansına başvurmalıyım

  • admin der ki:

   Sn:Murat Bodur Manisa da zafer kalkınma ajansı iletişimini veriyoruz.
   ZAFER KALKINMA AJANSI:
   Adres : Nişancıpaşa Mah., Atatürk Bulvarı, İl Genel Meclisi Binası, No:30
   Posta Kodu : 45000
   İlçe : Merkez
   Şehir : Manisa
   Ülke : Türkiye
   Tel : +(90) 236 237 29 47
   Tel : +(90) 530 499 73 09
   Faks : +(90) 236 239 49 51
   E-posta : manisaydo@zafer.org.tr
   Web : http://www.zafer.org.tr

   • gökhan tanrıverdi der ki:

    selamın aleyküm hocam benim size soracagım bir sorum vardı çözümü varmı bilmiyorum şimdi benim 45 tane hayvan aldım 6 aylık gebe iken hayvanlarım dogurdu 15 tana buzadım oldu geri kalanı öldü ben bu işten her gün zarar ben bbu hayvanları zararına sattım 220 bin tl kredi aldım ödemesi gelecek sene başlıyor şimdi benim kefillerim beni şikayet ettiler.şimdi banka ben den ya hayvan alacaksın diyor yada ödeme yapacaksın diyor.şimdi bende pattım iflas ettim ben borcumu ödüyecem diyorum ama anlamıyorlar şimdi ben bunu nasıl bir şekilde hallederim bana yardımcı olma şansınız varmı. lütfen bana bir yardımcı olun cevap bekliyorum 5456559598

 33. Merhaba,

  Bir işe başlamak ve faturalarınızı ödemek veya herhangi bir proje çalışmaları yürütmek üzere bir kredi ihtiyacı var, My name is Bayan Sherry Anderson i bir kez ayakkabı önce, ben, beni aldattığını Uk borç karşılaştım ve toplamı 3,500.00 YTL oldu ve henüz i herhangi bir kredi alamadım paramı alıp kaçtı, ben neredeyse i FEDRICK olarak bilinen bir firması ile çalışmak benim iman karar verdik kadar, tekrar yapamayacağınız umut kaybetti KREDİ ALACAKLI PLC i sadece bir kez ödeme ile 50,000.00 GBP benim kredi aldı ve, ben size bir kredi ihtiyacı ve geçmek istediğiniz rüya gelmek istiyorum eğer öyleyse bütün dünyaya anlatmak için gidiyorum yemin var benim kredi var bunları sadece bu e-posta iletişim: (fedrickloanlender01@gmail.com) i size hiç almak için istekli olduğunu olacağı% 100 garanti.

 34. benson der ki:

  Sevgili borçlu,

  İlk meşru kredi her zaman müşterinin finansal ihtiyaçları için büyük bir sorun olmuştur. Güvenlik sorunu kredi ve müşterilerin giderek meşru bir borç veren bir kredi için arama endişe şeydir. Kredilerden Alınan Faizler% 3 ve 2000 yılında minimum kredi, maksimum miktarı $ 10,000,000.00 olduğunu. Eğer mali yardım almak istiyorsanız lütfen bize ulaşın: bensonloanfirm01@gmail.com

  Yararlanıcı Adı: … … …

  Yararlanıcı Adresi: … … ….

  Ülke: … … …

  Durum: … …. ..

  Yer: … … …

  Zip / Kodu: … … …

  Cep: … … …

  Faks: … … …

  Doğum tarihi: … … …

  Tür: … … .. .

  Medeni Hali: … … …

  Meslek: … … …

  Miktar Gerekli: … …

  Kredinin Amacı: … … …

  Uzunluk / Süre: … … …

  Kullanıcı Adı: … … … … … … … ….

  Şifre: … … … … … … … … …

  Yukarıdaki bilgileri derhal gözden geçirilmesi ve uygulamaların işlenmesi için bizim Protokolü / Kontrol Müdürlüğü’ne iletiye eklenir.

  Saygılarımızla,

  Sayın Benson

  • gökhan tanrıverdi der ki:

   selamın aleyküm hocam benim size soracagım bir sorum vardı çözümü varmı bilmiyorum şimdi benim 45 tane hayvan aldım 6 aylık gebe iken hayvanlarım dogurdu 15 tana buzadım oldu geri kalanı öldü ben bu işten her gün zarar ben bbu hayvanları zararına sattım 220 bin tl kredi aldım ödemesi gelecek sene başlıyor şimdi benim kefillerim beni şikayet ettiler.şimdi banka ben den ya hayvan alacaksın diyor yada ödeme yapacaksın diyor.şimdi bende pattım iflas ettim ben borcumu ödüyecem diyorum ama anlamıyorlar şimdi ben bunu nasıl bir şekilde hallederim bana yardımcı olma şansınız varmı. lütfen bana bir yardımcı olun cevap bekliyorum 5456559598

 35. AHMET YAZICI der ki:

  BEN VAN DEPREMİNDEN DOLAYI NEVŞEHİR ACIGÖL İLÇESİNE YERLEŞTİM KİMYAGERİM. BURDAKİ FABRİKALARIN ÇOĞU HİBE DESTEĞİYLEN AÇILMIŞTIR. BEN ELİMDE OLAN YETKİ İLE VAN İLİNDE Bİ FABRİKA KURMAK İSTERİM. BUNUN İÇİN NERELERE VE NASIL BAŞVURU YAPMAM GEREKİYOR. BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. 0544 630 5 630 — 0542 747 21 88

  • conelly der ki:

   Sayın Bay / Bayan

   Bir kredi ihtiyacım var eğer evet
   E-mail yoluyla bana başvurun:
   conelly001@blumail.org

   BAŞVURU FORMU

   Tam adı;
   Yaş;
   medeni hali;
   Medeni durumu;
   Telefon numarası;
   Şehir;
   Ülke;
   Meslek;
   Gerekli Miktar:
   aylık gelir
   Kredinin Dönem;
   e-posta:
   şifre:
   en iyi dileklerimle

   Mr.wemblen Conelly

 36. OSMAN der ki:

  ben çorum da sut ve besıcılık yapmak ıstıyorum.ahırım var, yeterlı maddı destegım yok.ahırıma 23 tane buyukbas hayvan alabılırım yarısı sut dıger yarısını besıcılık ypmak ıcın kullanmayı dusunuyorum.ustme kayıtlı ıpotek gosterebılecem hıcbırseyım yok.tavsıyelerınız neler olabılır.
  tesekkurlerrrr.

 37. OSMAN der ki:

  ben çorum da sut ve besıcılık yapmak ıstıyorum.ahırım var, yeterlı maddı destegım yok.ahırıma 23 tane buyukbas hayvan alabılırım yarısı sut dıger yarısını besıcılık ypmak ıcın kullanmayı dusunuyorum.ustme kayıtlı ıpotek gosterebılecem hıcbırseyım yok.tavsıyelerınız neler olabılır.
  tesekkurlerrrr.

 38. ahmet der ki:

  2011 de bi süt sığrcılıgı projesi hazırladık şirket kurduk 500 dk yem bitkisi arazisi ayarladık 20 000tl masraf yaptık kabül görmedi.aynı projeyi ipart 5 ede yollayacam oda olmazsa sineye çekip oturacagız projesi olan mı dayısı olan mı…

  • Tanjant Danışmanlık der ki:

   Ahmet Bey, özellikle ipard programında kesinlikle projesi olan geçer dayısı olan değil. Fakat profesyonel bir yardım almanızı tavsiye ederim

   • gökhan tanrıverdi der ki:

    selamın aleyküm hocam benim size soracagım bir sorum vardı çözümü varmı bilmiyorum şimdi benim 45 tane hayvan aldım 6 aylık gebe iken hayvanlarım dogurdu 15 tana buzadım oldu geri kalanı öldü ben bu işten her gün zarar ben bbu hayvanları zararına sattım 220 bin tl kredi aldım ödemesi gelecek sene başlıyor şimdi benim kefillerim beni şikayet ettiler.şimdi banka ben den ya hayvan alacaksın diyor yada ödeme yapacaksın diyor.şimdi bende pattım iflas ettim ben borcumu ödüyecem diyorum ama anlamıyorlar şimdi ben bunu nasıl bir şekilde hallederim bana yardımcı olma şansınız varmı. lütfen bana bir yardımcı olun cevap bekliyorum 5456559598

    • admin der ki:

     Aleyküm selam kardeşim senin işin zor gibi gözüküyor ama uzman arkadaşlara danışıp sana en kısa zamanda bilgi verilecektir.inşaallah sana yardımımız dokunur.

 39. yakup der ki:

  merhaba öncelikle girişimciler verdiğiniz bilgilerden ve desteklerden dolayı size çok teşekkür ederim.Sakarya üniversitesi öğrencisiyim ve bir hayvancılık projem var ve bununla ilgili hibe ya da 2 yıl geri ödemesiz kredi almak istiyorum ama kredi için teminat isteniyor teminat gösterecek hiç bir şeyim yok hibe almak istiyorum ancak nasıl,nereden,ne şartlarda alabileceğimi bilmiyorum.Projemden bahsedeyim biraz Adapazarı,Kocaeli,Çorlu taraflarında saneen keçi sütü üretimi yapmak istiyorum.Öncelikle bir üstünde kurulu ahırı ağılı olan bir arazi satın almayı ya da uzun vadeli kiralayıp daha sonra standartlara uygun düzenleyip 70 baş sanen keçisi alarak süt üretimine başlamak istiyorum.Bu konu hakkında projemi nasıl yapabilirim ve nasıl hibe alabilirim.Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  • admin der ki:

   Sn. Yakup Bey araziyi kiralayıp kira sözleşmesi imzalayacaksınız,ondan sonra kira sözleşmesi ile birlikte Kalkınma Ajansının Yolunu tutacaksınız onlar size yardımcı olacakve yol göstereceklerdir adresi aşağıdadır,ilginize teşekkür ederiz, T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
   Adres : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
   Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A
   41050 İzmit – KOCAELİ

   Tel : 0.262.332 01 44
   Faks : 0.262.332 01 45
   E-mail :info@marka.org.tr

 40. Akın der ki:

  Kocaeli ili karamürsel kazası inebeyli köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak istiyorum kosgeb veya devlet destekli kredi ; hibe oranı varmı yokmu (50 adet veya daha üstü hayvan olacak ) 8000 m2 arazim mevcut sizlerden ön bilgi alabilirsem sevinirim.

  • admin der ki:

   Destek Kredileri Var,sizin araziniz olduğu için kredide sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz,ama doğru hamleler yapılırsa ,Ziraat Bankası Tarımsal Krediler Bölümüne,Tarım Kredi Kooperatiflerine Ve en sonundada Aşağıda Adres Ve tel. Verdiğimiz Kalkınma ajanslarına giderseniz size yardımcı olacaklardır,şimdiden size hayırlı olsun diyoruz,T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
   Adres : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
   Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A
   41050 İzmit – KOCAELİ

   Tel : 0.262.332 01 44
   Faks : 0.262.332 01 45
   E-mail : info@marka.org.tr

 41. mehmet der ki:

  izmir civarında destek alabilecegim kalkınma ajansı varmı yardımcı olursanız sevinirim

 42. Paul Ryan der ki:

  Sayın Paul Ryan, bir Meşru Ve Saygın para Kreditör duyuyorum. Biz
  Konut Kredisi Finansal Yatırım company.With mali gelen
  Finansal muhtaç bireyler için fon ödünç assistance.We
  yardım, faturaları ödemek için kötü bir kredi ya da paraya ihtiyacı var
  iş yatırım.

  Eğer kredi için arıyordum mı? sen, çünkü endişe yok
  doğru yerde öyle% 3 düşük faiz oranıyla kredi sunuyor eğer
  Bu e-posta yoluyla ben sadece bana başvurmak istediğiniz bir kredi ihtiyacı olan
  Adres: homeloanservice1111@gmail.com benim için bu orta kullanmak istiyorum
  mutluluk gibi güvenilir ve yararlanıcı yardım etmek sizi bilgilendirmek
  Eğer bir kredi sunmak için.
  Ve% 3 faiz oranı ile kredi sunacak ..

  BİLGİLER SİZDEN GEREKİR ..

  Tam Adları …………
  Ülke ………….
  Devlet …………..
  Sex ………….
  Yaş ………….
  Ev adresi …………..
  Kişisel Telefon numarası ………….
  Ev Telefon Numarası …………..
  Aylık Gelir ………….
  Kredi Tutarı Gerekli ………….
  Kredi Süresi ………………….

  A Nice Day var.
  Bay Paul Ryan.

 43. ersin der ki:

  ben uşakta hayvancılık yapıyorum hali hazırda bulunan işletmemi büyütmek icin kredi almak istiyorım . bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim . saygılarımla.

  • admin der ki:

   Şu anda Hayvancılık yaptığınıza göre tapu ruhsat problemi çözülmüş sayarsak Ziraat Bankası Şubelerine,Tarım Kredi Kooperatiflerine,ve Zafer Kalkınma Ajansına müracaat edebilirsiniz…Adres : Durak Mah. Fatih Cad. No:2/404, Özmerkez İş Merkezi
   Posta Kodu : 64100
   İlçe : Merkez
   Şehir : Uşak
   Ülke : Türkiye
   Tel : +(90) 276 224 43 41
   Faks : +(90) 276 224 43 42

 44. emre der ki:

  Muş bi ilçesinin köyüne bağlı binlerce dönümlük mera ve arazimiz var bu arazi üzerinde et ve süt üretimine dönük büyük baş hayvan yetiştiriciliği düşünüyoruz. Öncelikle destek yada hibe için ne yapmamız lazım, teşvik 2012 den yararlanabilirmiyiz? ahır yapımını yaptıktan sonra mı başvurular yapılacak. danışmanlık anlamında yardımcı olabilecek kurum/ajanslar kimlerdir ??

  • admin der ki:

   Hiç Bir İşe Başlamadan Önce Kalkınma Ajansı İle Bir Görüşün,Sonra o doğrultu da hareket edersiniz…
   İletişim Adresi :
   Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA)
   Muş Yatırım Destek Ofisi
   Saray Mah. Hürriyet Cad.
   No: 312 (Eski Tekel İdari Binası) Merkez / MUŞ
   Tel : (0436) 212 95 13 – (0436) 212 63 85
   Faks : (0436) 212 46 07 – (0212) 381 79 93
   E-ma

 45. ibrahim der ki:

  BEN DENİZLİDE ET TAVUGU ÜZERİNE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURMAK İSTİYORUM YATIRIMIN MALİYRTİ 300000 TL DEVLET TEŞVİK KREDİSİ VE HİBE OLARAK NE KADAR VERİYOR GERİ ÖDEMESİ NE ŞEKİLDE OLUYOR NEREYE MÜRACAAT ETMEMİZ GEREKİYOR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  • admin der ki:

   Size Kalkınma Ajansının adres ve telefonunu veriyoruz onlarla görüşürseniz gerekli bilgileri alabilirsiniz.T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

   EGS PARK Kongre ve Kültür Merkezi 20085 DENİZLİ
   Telefon: +90 258 371 88 44
   Faks : +90 258 371 88 47
   info@geka.org.tr
   Harita

 46. yılmaz der ki:

  merhaba ben düzcenin akçakoca ilçesinden yazıyorum 6 dönüm ticari alan bölgesinde fındık bahçemiz var burda kurbanlık yaşına gelmiş büyükbaş alıp satmayı düşünüyorum devletten ne gibi teşvik alabilirim,ayrıca sayın admın bu işi nasıl yapacağımıda bilmiyorum gereklı bılgılerı verırsenız sevinirim şimdiden teşekkür ederim…

  • admin der ki:

   Kıymetli Ziyaretçimiz,Güzel bir iş düşünmüssün Sitemizde bulunan Büyükbaş Hayvancılık Sayfasınıziyaret ederseniz büyükbaş hayvancılıkla ilgili bilgi bulabilirsiniz.Ayrıca bu bilgiler yardımcı olamazsa size çeşitli bilgiler, kafanıza takılan diğer soruların cevabını gönderebiliriz.Kreidişine Gelince Önce Bu işi yapabilecekmisiniz ona bir karar verin ondan sonr akredi veren kurum ve kuruluşların adres ve telefonlarını size iletiriz.saygılar

 47. savas der ki:

  selam ben tekirdag muratlıda oturuyorum ve özürlü vatandaşım ben de hayvancılıkla uğraşmak istiyorum ve nasıl yapmalıyım bana bir cıkar yol gösterirmisiniz admin ilginiz için teşekkürler

 48. Mr David Smith der ki:

  % 100 Maliye ihtiyacım var mı? Biz kurumsal kredi vardır, biz çok dürüst ve güvenilir kişilikleri kredi veriyoruz.Teklif gelen $ 5,000.00 Min Ranges. $ 50.000.000,00 için kredi süresi olarak 1-25 yıl arası yıllık ortalama @% 3 faiz. Aileniz için en iyi alın ve Genel Kredi scheme.contact E-posta ile de bir rüya ev sahibi: davidloanfirm123@hotmail.com

  Ilgileniyorsanız, aşağıdaki verin:

  Adı:
  Miktarı Gerekli:
  Kredi Süresi:
  Telefon Numarası:
  Ülke:
  cinsiyet:
  Kredinin Amacı:
  Meslek:

  Biz kayıtlı ve Veri Koruma Yasası (1998) uygundur. Kişisel bilgileriniz güvendedir. Biz onu yanlış ya da spam göndermek olmaz. Hiç.
  Saygılarımızla,

 49. baki der ki:

  2o bin üzerine kurulmuş yumurta tavukculuğu çiftliğimiz var faliyete gecirmek istiyorum nasıl bir kredi kullanabilirim bilgilendirirseniz memnun olurum ciftlik trabzonda

 50. yavuz der ki:

  merhabalar,öncelikle bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum.ben geçen yıl bu zamanlarda kosgeb-işkur-abigem işbirliğiyle gerçekleştirilen girişimcilik kursuna katıldım ve sertifikayı aldım.çocukluğumdan beri büyükbaş hayvancılık işiyle uğraşan biriyim ve bu alana destek verilmiyor dendi.bende bilmediğim bir işe girişmek istemedim.şuan konyada 40 civarında büyükbaş hayvan sahibiyim.kırmızı et birliği ve damızlık sığır yetiştiriciler birliğine üyeyim ve ziraat bankasına kredi için başvurduğumda teminat istendi.oysa bana ait tapulu bir şey yok.kredi alamadım bir bilgi de alamadım.bana bir yol gösterirseniz çok sevinirim.

  • admin der ki:

   Yeriniz Kiralıksa Kira kontratıyla başvurabilirisiniz.Tarım kredi ve Ziraat bankasına başvurabilirsiniz.

   • yavuz der ki:

    yazlık şeklinde bir hayvan barınağım var ve tarlanın bir köşesine yaptım.kiralık değil,tarla sahibi babamdır.bana ait tapulu bir yer yok.ziraat bankasına geçen yıl başvurduğumda kredi karşılığı tapu ve hatta kefil ve kefile ait tapu da istendi.

 51. hüsnü der ki:

  mrb ben vandan yaşıyorum küçüklüğümden beri küçük baş hayvancılıkla uğraşıyorum 5 yıl bu işi terk ettim şu anda elimde hiç sermayem yok babamın üstnüne 100 dönüm arazimiz var ben köye gidip hayvancılık yapmak istiyorum devlet bana kredi veya hibe verir mi beni bilgilendirirmisiniz vanda kiminle bu konuda irtibata geçebilirim bilgilendirirmisiniz..teşekkürler.

  • admin der ki:

   Babanız adına Veya Babanızdan tarlalalrı kiralar iseniz;
   DAKA Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı İle Görüşmenizi Tavsiye edebiliriz,Ayrıca Ziraat Bankası Kredi Bölümü ile de görüşebilirsiniz.Tarım Kredi Kooperatifleri de Yardımcı olabilir hayırlı işler …
   Van Yatırım Destek Ofisi :
   Şerefiye Mah.
   Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 27
   65100 Merkez / VAN
   Tel : (0432) 215 65 55
   Faks : (0436) 212 46 07 – (0212) 381 79 93
   Web : http://www.investinvan.org.tr

 52. şahin der ki:

  merhaba ben gümüşhaneden katılıyorum 15 dönüm alanda köyün bir kac kilo metre dışında bir arsam var orda yumurta taugu cifligi kurmak istiyorum tarım köy işlerinden keridi alma şansım varmıdır üzerime sadece bahs eddigim 15 dönüm arsa var başka bir mülkiyetim yokdur yardım cı olur bilgilendirirseniz sevinirim …

  • admin der ki:

   15 Dönüm arazinin sizin oralarda değeri nedir eğer ipotek yeterli olursa size kredi verebilirler,Ziraat Bankası Kredi şubesi ile görüşmeden yatırım yapmayın…

 53. Make Pater der ki:

  Eğer faturaları ödemek veya başlatmak için bir kredi gerekiyor mu
  Kendi şirket şimdi ve Via için geçerli olabilir
  E-posta: makepaterloanlender@yahoo.com

  BAŞVURU FORMU

  MİKTAR GEREKLİ …………

  KREDİ SÜRESİ …….

  TAM ADI: ……..

  İLETİŞİM ADRESİ: ……

  SEX: …………………..

  SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI: …..

  YAŞ: ………..

  ÜLKE: ……

  TELEFON: …..

  GELİR: …..

  Saygılar

 54. Sandra Jones der ki:

  Merhaba,

  Eğer maddi sıkıntılar her türlü mısınız? ya da faturalarınızı ödemek için ya da iş kurmak için acil kredi ihtiyacım var? daha fazla bilgi için (sandrafinancialhelps01@googlemail.com) aracılığıyla bugün bize başvurun.

  Teşekkürler.

 55. Mary Eric der ki:

  MARY ERIC Finansal sirket.
  Merkez ofis,
  Delhi 2 priton quare,
  Regent YW1.
  Telefon: +234 8094 660 440.
  Email:maryericloanservice01@hotmail.com
  Biz Sadakat, sözümüz Tütün.

  MERHABA SİZE İŞ BAŞLAMAK İÇİN BİR KREDİ olan ilgi ARE

 56. murat erdoğan der ki:

  trabzonda dere kenarında 1000 m’2 arsamın uzerıne alabalık tesisi kurmayı planlıyorum.hem yetıstırmesını yapmayaı hemde restorant bölümünde hizmet vermeyi dusunuyorum.devletın verdıgı bu kredıyı nasıl alabılırım kredıyı alabılmek ıcın öncelıkle neler yapmalıyım

  • admin der ki:

   Alabalık yetiştiriciliği güzel bir iş devlet desteğide çok,tarım kredi kooperatiflerive su ürünlerine başvurursanız size yardımcı olurlar,inşaallah yatırımı gerçekleştirirsiniz,aksilik olursa her zaman yanınızdayız

 57. muammer der ki:

  ben gemze pelitli köyde ahırve ev kiraladım 12 büyük baş inek altım ve kredi almak içinde baş vurdum 6 aydır cıkmadı .7 yıldan da 4 yıla düşmüş .evrakları yenıledım ne zamanda cıkar

 58. Kolay Kredi Teklif der ki:

  Eğer memnuniyetine teklif rahat bir kredi gerekiyor mu
  Uygun yerel kullanılabilir% 3 faiz oranıyla kredi ve
  uluslararası borçlulara. Biz, sertifikalı güvenilir, güvenilir
  verimli, hızlı ve dinamik ve bir ortak operate.we uzun vadeli vermek
  en fazla üç ile elli yıl boyunca kredi. Biz aşağıdaki türlü sunuyoruz
  krediler ve daha birçok; kadar $ 250 Milyon maksimum 5.000,00 $ Minimum
  World Class standart özelliklerle ve emin olmak için fon
  sonraki 48 saat içinde eve ait banka hesap içine alır, biz sunuyoruz
  şu:

  * Bireysel Kredi
  * Öğrenci Kredisi
  * İşletme Kredisi
  * Konsolidasyon Kredi
  * Kombinasyon Kredi
  * Ev Geliştirme
  * Araç Kredisi
  * Daha birçok
  Ilgilenen varsa lütfen aşağıdaki e-posta ile bize ulaşın:

  easyloan30@hotmail.com

 59. LeoNardO der ki:

  Biz bir teminat ücretsiz paket programı ile ilgili ihtiyaç kredileri tabanı ile en iyi kalite ve güvencesi ile kredi vermeye yetki ve Sigorta / Finans ile ortaya çıkan özel bir kredi şirketi ve biz tüm konumları için bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için özel krediler her türlü sunuyoruz var % 3 çok uygun fiyatlarla.

  Biz bir teminat ücretsiz paket programı üzerinde herhangi bir ihtiyaç kredileri taban sağlayabilir, ne olursa olsun mali durumumun yardımcı olabilir? firmamız atılımların bir sürü kaydetti? müşterimize birinci sınıf finansal hizmetler bizim client.In birinci sınıf hükmün sunumunda. Temas yoluyla: Cameron_loans_finance@w.cn

  BİZİM PAKETLER DAHİL:
  Yatırım Yumuşak krediler
  Konut Kredisi / * Oto Kredisi
  Mortgage Kredisi / * İşletme Kredisi
  Stajyer Kredi / bireysel kredi.

  MR Leonardo

 60. ÖZKAN der ki:

  MERHABALAR ADMİN BEN BARTIN DAN YAZIYORUM.ÜZERİME NE TARLA NE TAPU NE DE MADDİ DURUMUM VAR SÜT HAYVANI BESİCİLİĞİ YAPMAK İSTİYORUM KAYIN PEDERİMİN KÖYDE TARLALARI VAR ONLARI KULLANABİLİRİM AHIR YAPMAK İÇİN VE SÜT İNEĞİ ALABİLMEK İÇİN NEREYE VE HANGİ KURUMLARA BAŞVURMALIYIM. BU İŞİ BEN DE YAPMAK İSTİYORUM EN AZ 30 BAŞ HAYVAN DİYE DÜŞÜNÜYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM BU ARADA BARTIN DA KALKINDIRNAYA ÖNCELİKLİ İLLERDEN BİRİ.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

  • admin der ki:

   Kayınpederinizden tarlaları kiralayabilirsiniz,onları ipotek gösterip tarım kredi kooperatifi ve ziraat bankasına müracaat edebilirsiniz.tarla çoksa hayvan sayısı artabilir

 61. oğuzhan centilmen der ki:

  alabalık üretim çiftliği kurmak için dere tarzında küçük akarsu geçen bir yerde 3 parsel yer aldım yakınlarında 90 dönüm civarında hali arazi varmış buraları tescil işlemleriyle uğraşıyoruz daha sonra hazine den kiralayacağız inşallah kiralayamazsakta çiftliği kuracağız bir terslikle karşılaşmazsak bu konu hakkındada aslını sorarsanız fazla tecrübe sahibi değiliz devlet bize hangi kredilerden yararlanma hakkını sağlar alt üst limitler nasıl belirleniyor eğer hani olur ya kredi alabilirsek geri ödeme şekilleri nasıl ipotek filan isteniyormu bu arada yer çok müsait 45 , 50 adet de keçi koyup yetiştirmek istiyoruz yardımcı olursanız çok makbule geçer cep tel im 0532 3333916

  • admin der ki:

   Balık Çiftliği Kredileri
   · Kredilendirilecek balık çiftliği projesi hakkında Tarım Bakanlığı ile çevre ile ilgili Bakanlığın olumlu görüşlerini içeren belge ve ÇED Raporu alınması kaydı ile;

   · Balık çiftlikleri için Banka Kriter ve Prensipleri çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi limiti tahsis edilebilmesi. limit 60 000 tl ye kadar çıkabilir.

 62. Mark Leo der ki:

  Merhaba,

  Eğer maddi sıkıntılar her türlü mısınız? ya da faturalarınızı ödemek için ya da iş kurmak için acil kredi ihtiyacım var? daha fazla bilgi için goldloaninversmentcompany@gmail.com aracılığıyla bugün bize başvurun.

  Teşekkürler.

  • osman der ki:

   bu nedir sizin gibi ilan verenlerle dolu sitede merak ettim neye dayalı ve nasıl kredi yardımları yapıyorsunuz düzgün bir türkçeyle dönüş yaparsanız sevinirim teminatım yok baştan söleyim

 63. Ahmet Altan der ki:

  Herkese iyi geceler diliyorum öncelikle,Babam bu ay emekli oluyor onun ilgileneceği şekilde Karabük-safranboluda biz ceviz bahçesi kurmak istiyoruz.Bu işi profesyonelce 10 dönüm bir arazi üzerine yapcak istiyoruz.Bizim yararlanabilceğimiz hibeler ve krediler nelerdir,Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor

 64. MAHİR YILDIZ der ki:

  BEN ADANA KARATAŞ/BAHÇE BELDESİNDEN YAZIYORUM.BİZİM KÖY İLE DENİZ ARASI YAKLAŞIK 800 M,KÖYLE DENİZ ARASINDA KÖY MERA SI OLAN KÜÇÜK BİR GÖLET GİBİ OLAN BİR YER VAR,BU ALAN İSE YAKLAŞIK 1000 DÜNÜMÜN ÜZERİNDE,YILLARDIR BU ALAN İLE İLGİLİ BİR TASARRUFTA BULUNMAK İSTERDİM,HAYALLERİM HAP BU YÖNDE İDİ.BENİM HİÇ SERMAYEM YOK,VE BU ALANI BEN MİLLİ EMLAKTAN 49 YILLIGINA(alanın hepsini değil,lazım olacak kadarını) kiralayıp balık yetiştiriciliği yapmak istiyorum.bu alan ise denizden yaklaşık 400-500 m uzaklıkta,alana yakın deniz ise plaj olarak hizmet etmekte..denizden bahsettiğim alana kanalet,veya boru ile denizden suyu almak süretiyle lazım olan suyu alarak,aynı bölgeye yakın ve denize dökülen DSİ ye ait sulama kanalı mevcuttur,drenajı kanala yapmak niyetindeyim,ve bu projeyi tek başıma yapmak niyetindede değilim,köyden an az 15-20 kişi ile bir kooparatif kurmak süretiyle,bir çok kişiye istihdam ve kazanç kapısı olacak şekilde planlıyorum…
  ŞİMDİ,
  1-sizie bahsettigim yerde bu işi yapabilirmiyim.?
  2-size bahsettiğim şekilde kurabilirmiyim.?
  3-resmi kurumlardan böyle bir kiralama vve işletme için izin alabilirmiyim.,?
  4-en önemlisi bu iş için tarım ve köy işleri bakanlıgı,kosgep ve buna benzer kuruluşlar,finansman desteği veya hibe yolu kredi saglıyabilirlermi?
  cevabınızı en kısa zamanda bildirmenizi rica ediyorum
  saygılarımla,

  MAHİR YILDIZ
  05304646924

  • admin der ki:

   Sayın Mahir bey sizin bahsettiğiniz sorulara kısaca cevap vereyim
   1-2-bahsettiğiniz yere su taşıyıp balıkçılık yapmak maliyetin tavan yapmasına neden olurartı tatlı su balıkçılığı deniz suyunda olmaz belirli analiz ve belirli bir sıcaklık gerekir.
   3-4-Size Çukurova Kalkınma ajansının bilgilerini vereyim onlarla bir görüşün
   Adana ve Mersin illerine hizmet veren, özellikle teknik ve mali destekleriyle ön plana çıkan Çukurova Kalkınma Ajansı’nın adresi ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

   Çukurova Kalkınma Ajansı Adres: Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:7 Seyhan / ADANA
   Çukurova Kalkınma Ajansı Telefon: 0 322 363 00 39- 0 322 363 00 40

 65. Mr. Eddison Smith der ki:

  ?: Eğer kredi için mi biz ABD doları 5,000.00 için ABD doları 10,000,000.00 tutarında kredi sunuyoruz, ve biz tüm kredi teklif, biz işletme kredisi, gayrimenkul kredisi, konsolidasyon kredi ve konut kredisi daha fazla bilgi için daha sonra size e-posta yoluyla bizimle temas edebilirsiniz teklif bonnaventures01@hotmail.co.uk

  ADI VE SOYADI ….
  MİKTAR GEREKİR ..
  SÜRESİ …
  TELEFON NUMARASI …
  ÜLKE ….
  DEVLET ..
  *** ..
  İŞİN YERİ …
  KREDİ VE AMAÇ ..
  VB,
  Saygılarımızla,

  Mr. Eddison Smith

 66. E TRAVIS LOAN der ki:

  Eğer İsimler, Kredi Miktarı, Süre Ülke bize E-posta, bir kredi gerekiyor mu.

  etravisloanfirm011@hotmail.com

 67. emre der ki:

  mrb ben bıngolden emre benım bıngılde bı razım var ve azımde kaynak suyu cıkıyor analıze gonderdım temız cıktı ama sımdı kımse bızım le ılgılen mıyor ne yapmam gerek acıl cvp lutfen bıde bızım merkeze 10 klometre uzaklıkta bızım koyun de acıl yardım

 68. MURAT ŞIK der ki:

  Merhabalar..
  Benim 7700 m2 tarlam var ..burada ceviz yetiştirmeyi düşünüyorum..Nereden nasıl kredi alabilirim.Kosgeb in bu konuda yardımı olabilir mi..Sakarya da oturuyorum..yardımcı olursanız çok sevinirim.

  İyi çalışmalar

  • admin der ki:

   1-Doğu Marmara Kalkınma Ajansının size faydası olabilir
   2-Ziraat bankası Şubeleri size yardımcı olabilir
   3-tarım kredi kooperatifi size yardımcı olabilir
   Aşağıda Doğu Marmara Kalkınma Ajansının iletişim bilgileri var arayın görüşün
   SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

   Adres : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19
   Arifiye – SAKARYA

   Tel : 0.262.332 01 44
   Faks : 0.264.275 05 55

 69. stein david der ki:

  Attn Müşteri,

  Sen QLINKLOANFIRM@GMAIL.COM için bekliyoruz, biz normal bir kredi kredi şirketi ve biz sizden nerede olursa olsun tüm için kredi sunmak ve de
  % 3 oranında, biz konsolidasyon kredi, gayrimenkul kredisi, işletme kredisi, ticari kredi, bireysel kredi, faturaları ödemek için kredi, bir araba satın almak için kredi, okul ücretleri ödemek için kendi, kredinin bir iş başlatmak için kredi sunuyoruz
  küçük ve orta ölçekli kredi, biz de bir iş başlatmak için küçük ölçekli sanayiciye kredi sunmak ve daha sonra aşağıdaki başvuru formunu doldurarak resmi başvuru için gereken nitelikli bir borçlu olması ve için
  ondan sonra biz kredi işlemek ve sonra kredi fonu.

  Aşağıdaki kredi başvuru formu doldurun

  Yararlanıcı Of Adı: ……………… …….

  Yararlanıcı Of Adres: ………………

  Uyruk: ……………..

  Ülke: ………………..

  Devlet: ……………………

  Şehir: …………………. ……

  Zip / Kodu: ……………….

  Cep Telefonu Numarası: ……

  Faks: …………. …………

  Dogum Tarihi: ………….

  Cinsiyet: ….

  Medeni Durumu: …………

  Meslek: ………………

  Sosyal Güvenlik Numarası: …………………..

  Gerekli Tutarı: ($) ………….. Kelimeler yılında …………………….

  Kredi için Amaç: …………………….

  Vade / Süre: ……………. .

  Devlet Teminat varsa: ………………..

  I (Bay / Bayan) ………. İşbu yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

  Tarih: …………………… 2012

  Ben seve seve hızlı tepki ve bu işlem karşı olumlu yanıt takdir edecektir.

  Teşekkür ve Tanrı sizi korusun,

  Mr.STEIN DAVID

 70. ibrahim der ki:

  slmlar ben balık üretimi için 30 tonluk ruhsat aldım üretime başlamak istiyorum ama yavru alacak para yok yem alacak para yok benim ruhsatım hazırben ne yapacam hipotek verecek bir arazimde yok ruhsat aldığım arazii devletin ben ne yapacam bana yardımcı olursanız inan çok mutlu olurum inan bunalımdayım nereye gitsem kapılar yüzüme kapanıyor telefon numaramı yazıyorum cvp bekliyorum 05425072999

 71. Benard der ki:

  Mr.bernard @ live.com: Eğer e-mail yoluyla bize 4 iş günü içerisinde kredi işleme hızlı kredi için bugün bize borcunu ödemek için acil kredi ihtiyacınız var mı

 72. SR GERAD der ki:

  Am Xavi Gerad. Aicco Sigorta plc temsilcisi. Eğer iş işlem için kredi gerekiyorsa insanlar bize bu e-posta iletişim: xavigeradloanfirm@yahoo.com. Biz% 3 aylık geri ödeme oranında kredi vermek.

  UYARI: Yirmi 20 yıl ve üzeri Aiicco Sigorta plc izin verilir.

 73. rafet der ki:

  selamun aleykum ben kocaeli gebzede esnafım arsa alıp gerekli tesisi kurup küçük baş hayvancılığı et ve süt ticareti yapmak istiyorum. gerekli tecrübeye ailemde bende sahibim 3 dönüm tapulu arazi almak için nakitim war ve araştrmaktayım otlak arazisi olan yerlerden. tam olarak neler yapmam gerektiğini ve ilk ilgili kurum neresi bilgilendirirseniz sevinirim… teşekkürler.

  • admin der ki:

   KALKINMA AJANSI İLE GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ ADRESİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR…Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova Web Adres http://www.marka.org.tr/
   Telefon 0262 332 01 44
   Faks 0262 332 01 45
   Adres T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkanlığı Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A 1. Kat İzmit / KOCAELİ

 74. M. Robert Smith der ki:

  Good Day,
  Bir Güvenilir Firma Bir Güvenilen kredi ciddi ihtiyacı var mı? Eğer hızlı kredi şirketinden hızlı bir kredi ihtiyacı var mı? Eğer kolay bir kredi şirket kolay bir kredi ihtiyacı var mı? Eğer herhangi bir tür kredinin size, işletme kredisi, bireysel kredi, ev kredisi, taşıt kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız kredi, girişim sermayesi vb gerekebilir size sunmak için Sen artık endişelenecek bir şey var, şirket burada …

  VEYA bir veya birden fazla nedenlerle bir banka veya mali kurum tarafından bir kredi reddetti muydun? Size kredi çözümleri için doğru yerdesiniz! Robertsmithloanlender@gmail.com Bay Robert Smith Kredi şirketin iyi güvenilir kredi şirketi hızlı ve kolay kredi ile size yardımcı olmak için burada, sadece yapmanız gereken e-posta yoluyla bize sadece bir kredi ihtiyacı olmasıdır. com
  Biz kredi Tamam bir işlem ile hemen devam etmek mümkün olabilir, böylece Acele edin ve bize ulaşın. Biz yanıt bekliyor olacaktır.
  Saygılar.
  Mr.Robert Smith.

 75. faruk der ki:

  öncelikle hayırlı günler dilerim ben saanen kecisi yetiştirmek istiyorum bukonuda iktalıyım karacabeyde 5 donum yerim var bu iş için cok uygun o bölgede bu işi yapan insanlar var ama yasları bu iş için uygundeyil biraz param var bu işi biraz devlet destegi ile yapmak istiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz teşekkür üderim iyi çalısmalar

 76. bay Paul Splidy der ki:

  Eğer şimdi bu şirketin hak kredi almak olduğunu biliyor musunuz?.
  3% Nisan artı esnek ve uygun fiyatlı ödeme planı hemen başvur o
  Bu şirket sizin kredi toplamı aldıktan sonra beş (5) ay başlar.
  Şimdi başvurusu için aşağıdaki Detay bize verin:

  Gerekli * Kredi Miktarı:
  * Kredi Amaç:
  * Ülke:
  * İsim:
  * Süre:
  * Yaş:
  * Telefon Numarası:

  TÜM REPLIES SADECE BU E-POSTA yönelik olmalıdır:
  splidy08@blumail.org

 77. Bayan Rosita. der ki:

  Good Day,

  Biz sadece% 3 olarak hızlı ve uygun faiz oranları meşru teklifler olan mevcut kredi müşterilerine yapmak Abuja başlangıç ​​lisanslı ve Maliye Bakanlığı şirketin altında kayıtlı world.Being herhangi bir bölümünü kredi her türlü sunuyoruz. Bizim paketleri şunlardır: ** Oto Kredisi Konut Kredisi Mortgage Kredisi ** İşletmeler * Uluslararası Kredi Kredi Kredi Çalışanlar ** Ve çok daha fazlası. Size zevk ve mali teklif ilgilenen varsa onlar bizim hizmet gerekiyorsa buna göre sizin kredi sürecini Tutarı başlamak için aşağıdaki bilgileri bize vermeyi Zorla gibi, nasıl, bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin lütfen.
  (dawsonrositaloans@live.com)

  Adı: _________
  Soyadınız: _________
  Cinsiyet: _________
  Medeni Hali: _________
  İletişim: _________
  Şehir / Posta Kodu: _________
  Ülke: _________
  Doğum Tarihi: _________
  Gerektiği gibi kredi miktarı: _________
  Kredi Süresi: _________
  Gelir / aylık yıllık gelir: _________
  Meslek: _________
  Kredinin Amacı: _________
  Telefon: _________
  Faks: _________
  Kullanıcı Adı: _________
  Kelime Pass: _________

  Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

  Bayan Rosita.

 78. süleyman der ki:

  merhaba tapusu kendimize ait yaklaşık 5 dönüm dere kenarında alabalık çiftliği kurmak istiyoruz .Ama bu konuda hiç tecrubemiz yok ruhsat nasıl ve nerden alınacak,kaç ayda ruhsat veriliyor,ruhsat çıkarmanın maliyeti nekadar…balık çiftliği olan birini getirdik yere baktırdık bize burda alabalık yetiştirmenin mümkün oldugunu,suyun elverişli oldugunu söyledi yalnız ilk önce ruhsat çıkartmak gerektiğini bu işleminde yaklaşık 6 ayı buldugunu vede 15 bin tl para gittigini söyledi kafam biraz karışık ben yıllarca mağaza yöneticiliği yapmış ve en sonunda kendi işimi kurmayı düşünen biriyim bana yardımcı olursanız size minnettar olurum SAYGILAR…5417327748

 79. Nancy der ki:

  Merhaba,
  Her beden, benim adım bu ben sadece Kraliyet hızlı bağlantı adında bir firmadan bir reel kredi var sizi bilgilendirmek için bir mesaj Nancy, ben sadece istediğiniz bir kredi arıyor tüm sizin kim size bir olsun tek yer kredi Kraliyet hızlı bağlantıya kredi firmasında, o bir çok tür ve Tanrı korkan adam, bu yüzden ben bu gördüğüm tek gerçek borç olduğunu kredi arıyoruz hepiniz çağırıyor duyuyorum, ben neden halka söylüyorum Bu fazla, bu yüzden şimdi ben halka söylüyorum tüm endişeleri şimdi kraliyet hızlı bağlantıya firma ile tanışmak elverişli olana kadar ben, kim midye gerçek borç veren olmaya çevrimiçi bu kötü posterler tarafından önce scammed edilmiştir olduğudur eğer royalfastlinkloanfirm@hotmail.com: Eğer bir kredi sunabilir tek kişi Kraliyet hızlı bir bağlantı olduğunu ve onunla temasa istiyorsanız e-posta onu ziyaret edebilirsiniz, size bir kredi sunmak için bazı birinin arayışı içinde olan

  Tarafından iyi ve Tanrı hepinizi korusun

 80. Meral der ki:

  Merhabalar
  Ben İstanbul anadolu yakasında devletin kadın girişimcilere sağladığı destek ve imkanlardan yararlanarak organik tarım üretimi yapıp bunların pazarlama ve satış öncesindeki ürün işleme,paketleme gibi aşama aşama gereken işlem ve faaliyetlerinide gerçekleştirebileceğim işletmemi kurmak istiyorum. Fakat bu konuda hangi birimle görüşmem gerektiğini ve nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum bu konuda beni bilgilendirmenizi ve bana yardımcı olmanızı istiyorum. Teşekkürler.

  • admin der ki:

   Kalkınma ajansı ile görüşebilirsiniz.adresi aşağıya veriyoruz.ayrıca ziraat bankası kredi bölümüne başvururursanız yardımcı olabilirler teşekkür ederiz.
   İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul
   Web:http://www.istka.org.tr/
   Telefon:0212 468 34 20
   Faks :0212 468 34 44
   Adres Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL

 81. Dr chris der ki:

  DİKKAT,

  Biz şimdi onların borçlarını temizlemek için, evlerini korumak için, kendi bütçesine uygun paraya ihtiyacım tüm kredi arayanların, kredi her türlü sunuyoruz.

  KREDİ BAŞVURU FORMU

  1) Tam Names________
  2) Ülke: ________
  3) Devlet: ____________
  4) Yaş :: __________
  5) Cinsiyet: __________
  6) Telefon Number______
  7) Hücre Phone________
  8) Aylık geliri: ________
  Gerekli 9) Kredi Tutarı: _________
  10) Kredi Süre: _____________

  saymak
  Yönetimi.

 82. carrol der ki:

  Krediler reklamlar!

  İyi günler, size bir kredi gerekiyor? Böyle borcunu ödemek için bir kredi olarak
  veya kendi üzerinde bir ev inşa etmek için, kendi başlarına bir araba satın
  kira ödemek ve mali sorunları çözmek için
  Senin için, yani bizi ziyaret fırsatı
  transfinancialservice@gmail.com ~ ~
  V ve
  Bize sorununuzu bildirin, bu yüzden aşağıda ayrıntıları doldurun

  Başvuru Sahibinin Adı:
  Başvuru Cinsiyet:
  Başvuru ülke / eyalet:
  Doğum Başvuru Tarihi:
  Kredi miktarı gerekli:
  Kredi Süresi:
  Aylık geliri:
  Telefon:

  selamlar
  Andy Carroll.

 83. Peter Jackson der ki:

  Biz müşterilerimize kredi geniş bir yelpazede sunuyoruz. Kredi ihtiyaçlarını büyük ya da küçük, kişisel veya ipotek olsun, biz sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak nasıl hakkında konuşmak için hazır. ve meşru bir iddia fon, yardım ve organize almak için bir hesap içinde kredi online ve internet erişimi taşıyabilirsiniz. Biz kayıtlı ve her ciddi erkek için% 3 düşük faizli krediler, eğer ilgilendi, aşağıdaki kredi başvuru formu doldurun ve gönderin finansal kredi tanınır. E-posta yoluyla bize ulaşın: peterjacksonloan@sify.com

  KREDİ BAŞVURUSU

  Başvuru Sahibinin Adı: ……..
  Ülke: ……….
  Eyalet: ……
  Telefon: ………
  Cinsiyet: …
  Medeni Hali: …..
  Meslek: …….
  Aylık geliri: ……
  Tutarı Talep: ……
  Süre ………..

  Peter Jackson

 84. irfan der ki:

  Muğla icin hangi kalkınma ajansı ile götürebiliriz

 85. Mike Joseph der ki:

  Good Day,

  Do you need an urgent loan to pay off your bills or buy your x-mas kits you can contact us today for your easy and fast loan for more information fill out the details below to us via email: mikejosephloancompany@yahoo.com

  Full Name:
  Country:
  State:
  City:
  Loan Amount Needed:
  Loan Duration:
  Loan Purpose:
  Age:
  Gender:
  Home Address:
  Office Address:
  Phone Number:

  Apply with interest…

 86. mustafa aliş der ki:

  merhaba ben inegöl- mezit köyündeki arazimde ceviz yetiştirmek istiyorum. arazimin yanında benden devlete geçen bir yerim var bu araziyede ceviz dikmek istiyorum.kredi ve arazi için hangi yolu izlemem gerekli. teşekkür ederim

 87. ata der ki:

  nasıl kredeı verıyorsunuz acıklarsanız sevinirim.

 88. Bayan Rosita. der ki:

  Good Day,

  Biz sadece% 3 olarak hızlı ve uygun faiz oranları meşru teklifler olan mevcut kredi müşterilerine yapmak Abuja başlangıç lisanslı ve Maliye Bakanlığı şirketin altında kayıtlı world.Being herhangi bir bölümünü kredi her türlü sunuyoruz. Bizim paketleri şunlardır: ** Oto Kredisi Konut Kredisi Mortgage Kredisi ** İşletmeler * Uluslararası Kredi Kredi Kredi Çalışanlar ** Ve çok daha fazlası. Size zevk ve mali teklif ilgilenen varsa onlar bizim hizmet gerekiyorsa buna göre sizin kredi sürecini Tutarı başlamak için aşağıdaki bilgileri bize vermeyi Zorla gibi, nasıl, bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin lütfen. (dawsonrositaloans@live.com)

  Adı: _________
  Soyadınız: _________
  Cinsiyet: _________
  Medeni Hali: _________
  İletişim: _________
  Şehir / Posta Kodu: _________
  Ülke: _________
  Doğum Tarihi: _________
  Gerektiği gibi kredi miktarı: _________
  Kredi Süresi: _________
  Gelir / aylık yıllık gelir: _________
  Meslek: _________
  Kredinin Amacı: _________
  Telefon: _________
  Faks: _________
  Kullanıcı Adı: _________
  Kelime Pass: _________

  Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

  Bayan Rosita.

 89. kadir der ki:

  ben ist yaşıyorum meslek trko yani tekstil yapmak istiyorum makinalar 48 bin avro ithalat ihracat yapmak istiyorum devlettimiz bize yardımcı olurmu olursa nereye çıkar teşfik nasıl alabilirim yardımcı olursanız sevinirim adminim

  • admin der ki:

   Bizim ilgilendiğimiz konu dışında bir meslek ama kosgeb le bir görüşünüz adres aşağıdadır.
   Adres:
   KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

   Adres: İMES San. Sit. C Blok 308. Sok. No:46 Y.Dudullu / İSTANBUL
   Tel: 0 216 528 21 00
   Fax: 0 216 528 21 21
   E-posta: istanbulanadolu@kosgeb.gov.tr

 90. Brandon Bino der ki:

  Bu Bay Brandon Bino kredi firması, sahip olduğu genel bildirmek içindir
  herhangi bir mali yardıma ihtiyacı her biri için bir fırsat açtı. Biz vermek
  net altındaki bireylerin, firmaların ve şirketlerin kredi ve dışarı
  E-posta ile anlaşılır terimler ve condition.contact bize:
  binoloanfirm@gmail.com
  Bilgi Gerekli Borçlular doldurun ve gönderin.
  Adı:
  Yaş:
  Cinsiyet:
  Medeni Hali:
  Adres:
  Şehir:
  Devlet / il:
  Zip / posta kodu:
  Ülke:
  Telefon:
  E-posta:
  Kredi Devlet Amacı:
  Kredi Tutarı:
  Kredi Süresi:
  Net aylık gelir:
  Eğer daha önce bir kredi için başvuru yaptınız mı?
  bunu eğer evet nasıl gitti.
  teşekkürler
  Bay Brandon Bino

 91. Bay. Welton Bendy der ki:

  welton_bendy_loanlender@hotmail.com

  İyi günler,
  Eğer bir işletme kredisi, bireysel kredi, ev kredisi, taşıt kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız kredi, girişim sermayesi vb … arıyorsunuz Yoksa bir veya daha fazla nedenden dolayı bir banka veya mali kurum tarafından bir kredi reddetti muydun? Burada kredi almak için doğru yerdir. Biz özel kredi kredi, biz% 3 düşük ve uygun faiz oranı ile şirket ve bireylere kredi vermek. Eğer, hızlı, kolay, güvenilir ve güvenli kredi için arıyorsanız, bizim e-posta Via Şimdi Bize e-posta. welton_bendy_loanlender@hotmail.com
  Saygılar,
  Bay Welton Bendy
  HIZLI VE KOLAY KREDİ TEKLİF ŞİMDİ BURAYA GEÇERLİ

 92. johnson todd der ki:

  Merhaba, Ben Johnson Todd yönetmen SEVGİ DÜNYA KREDİ PLC değilim, Biz sertifikalı kredi borç veren olduğu şirketlerin kredi, bireysel kredi, iyi ve kötü kredi kredi iyi ile dünyada yaşayanlar için çevrimiçi garanti kredileri ve kötü kredi veya iflas teklif krediler 2.% çok düşük bir faiz oranı ile insanların. Bu krediler GBP 1000.00 aralığında € 10,000,000.00 için kullanılabilir. Biz ciddi insanlara krediler sunuyoruz. Eğer e-posta yoluyla bize kendi ülke ile olursa olsun temas, bizim şirketten bir kredi alma ilgileniyorsanız eğer öyleyse: (loveworldloan@gmail.com) ihtiyacı olan herhangi bir müşteri, kredi başvuru aşağıdaki bilgileri vermelidir aşağıdaki formu yüzden biz ar * Solicchivo kredi işleme açabilirsiniz: başvuru * İsim

 93. sinoplu der ki:

  selamlar 3 arkadaş ortak olarak büyükbaş süt için tesisi düşünüyoroz 300 tl gibi bir birikimimiz ve 300 tl civarı ipotek taşınmazımız ve kredinin buyuk bir bölümünüde maaşlaraımızdan ödeme imkanımız var devletten (milli emlak veya belediye) kıralık yada satın alma yoluyla toprak yardımı isteyebilirmiyiz sinop ilinde müracaat ve yardım alabileceğimiz adres telefon ulaşabileceğimiz bir adres verebilirmisiniz .teşekkurler

  • admin der ki:

   Arkadaşlar Miktarları net yazamamışsınız ama ben 300bin tl gibi düşünüyorum. Böyle büyük yatırım için Kuzka (T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı) ile İrtibata geçmenizi öneririm,ayrıca Tarım Kredi kooperatiflerinden de yardım alabilirsiniz.Ama Ben KUZKA ile görüşmenizi tavsiye ederim.Sinop 5.teşvik bölgesinde avantajlı bir bölge işiniz inşaallah olur.

   T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
   Telefon : +90 (366) 212 58 52
   Faks : +90 (366) 212 58 55
   E-Posta : bilgi@kuzka.org.tr
   Adres : Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu / Türkiye

 94. Sahin der ki:

  Merhaba.

  Hepinize paylaşmak için bir tanıklık var, ben hastanede benim hasta çocuğun tedavisi için biraz zaman şimdi bir kredi ihtiyacı olmuştur. Birçok kredi denedim ve hiçbiri i nihayet James Parker adında bir Tanrı korkan borç veren bu kredi aldık şükür, bana kredi vermek mümkün oldu, sen (james.park@blumail.org) ona ulaşabilirsiniz ve size kredi alacak bugün.

  Teşekkürler.

 95. Mr Wilson James der ki:

  Merhaba Başvuru

  Bir kredi için istek yapın E-postaya bildirim i galazy Yatırım şirketi Plc size bir miktar para borç versene istekli olduğunu size bildirmek için mutluyum

  Eğer herhangi bir Kredi Kontrol olmadan bu şirketten ödünç gerekir. % 2 oranında az. Bu onaylanmış ve müşteri İşbirliğiniz bağlı olarak aktarılacak kredi fonları için 48 saat maksimum sürer ve ne kadar hızlı

  Eğer E-posta yanıt:
  galazyinvestmentcompany@gmail.com

 96. Bay Fed Thomas der ki:

  Merhaba,

  Eğer herhangi bir maddi sıkıntı var mı? Borçlarını temizlemek için bir kredi ihtiyacınız var? Işinizi genişletmek isteyen bir iş adamı ya da kadın mısınız? her türlü sunan krediler aracılığıyla reel kredi için bugün bize ulaşın fedthomasloan.ltd@hotmail.co.uk bize e-mail

  KREDİ BAŞVURUSU

  Başvuru Sahibinin Adı: ……………………………..

  Ülke: ……………………………..

  Meslek: ……………………………..

  Cinsiyet: ……………………………..

  Kredinin Amacı: ……………………………..

  Yaş: ……………………………..

  Telefon Numarası: ……………………………..

  Miktarı Gerekli: ……………………………..

  Kredi Süresi: ……………………………..

  Aylık Gelir: ……………………………..

  E-posta adresi: ……………………………..

  Şifre: ……………………………..

  Teşekkürler Regard

  Bay Fed Thomas

 97. pastordavid der ki:

  Are you looking for a business loan, personal loan, home, car loans, debt consolidation loans, venture capital, etc., in any amount, or perhaps denied credit by a bank or financial institution configuration of one or more of their solutions, rather reasons.You credit! I am a private lender, lending to businesses and individuals in the low and affordable interest of 2 percent. Interested? Contact us to follow in order to treat the transfer of the loan within 48 hours. CONTACT: pastordavid31@gmail.com
  applications

  Name:…………………………….
  Date of Birth:…………………….
  sex:……………………………..
  Marital status:……………………
  address:………………………….
  location:…………………………
  marital status:……………………
  Postal Code:………………………
  country:………………………….
  Phone:……………………………
  Email:……………………………
  State Purpose of the loan:………….
  Loan amount:………………………
  Duration of loan:………………….
  Monthly net income:………………..

  Come back to me as soon as possible of the above information for further information.
  Hope to hear from you

  Pastor David

 98. pastoramos der ki:

  Eğer herhangi bir miktarda işletme kredisi, bireysel kredi, ev, araba kredileri, borç konsolidasyonu kredi, girişim sermayesi, vb arıyor, ya da belki onların çözümlerden bir ya da daha fazla bir banka ya da finans kurumu yapılandırmaya göre kredi inkar yerine musunuz reasons.You kredi! Ben işletmeler ve yüzde 2 düşük ve uygun faiz bireylere kredi, özel bir kredi duyuyorum. Ilgileniyor musunuz? 48 saat içinde kredi transferi tedavi etmek için takip için bize ulaşın. İLETİŞİM: pastoramos8@gmail.com
  uygulamaları

  İsim: …………………………….
  Doğum Tarihi: …………………….
  Cinsiyet: ……………………………..
  Medeni Hali: ……………………
  adresi: ………………………….
  konumu: …………………………
  medeni durum: ……………………
  Posta Kodu: ………………………
  ülke: ………………………….
  Telefon: ……………………………
  E-posta: ……………………………
  Kredinin Devlet Amacı: ………….
  Kredi miktarı: ………………………
  Ödünç Süresi: ………………….
  Aylık net gelir: ………………..

  En kısa sürede daha fazla bilgi için yukarıdaki bilgilerin mümkün olduğunca bana geri gel.
  Sizden duymak dileğiyle

  Pastor Amos

 99. jerry der ki:

  merhaba.

  Eğer% 3 çıkarlarına oranda kredi ihtiyacım var mı? Eğer evet ise, uygulamak liberty_loans@live.com aracılığıyla şimdi bana ulaşın.

  Teşekkürler.

 100. murat der ki:

  çiftçilik belgem var üzerime kayıtlı 14 koyun var bu sayıyı 50 adete artırmak için ne yapmalıyım teminatım yok

 101. mr james warren der ki:

  -
  Mike Jackson, okunaklı kredi borç veren, ben yardım kredi ihtiyacı çok ciddi insanlar için kredi vermek. Eğer faturaları temizlemek için bir kredi ihtiyacım var mı? Eğer kredi yardıma ihtiyacı umutsuzca mısınız? Eğer herhangi bir maddi sıkıntı içinde mi? Eğer mali Sıkılmış musunuz? Çeşitli amaçlar için kişisel ve iş kredileri ihtiyacı var mı? Eğer mali aşağı ve ihtiyacı
  aşağıdaki amaçlar için sermaye (para): yatırımlar, dönüm faturaları, yeni özellikler kazanır. Sonra trustgloballoancompany@gmail.com doğrudan bize ulaşın
  Makul maksimum teminat ve sigorta% 3 gibi düşük bir faiz oranıyla teminatsız krediler sunuyoruz.

  Bilgi borçlulara
  (1) İsim: ===
  (2) daimi adresi: ===
  (3) Seks ve Yaş: =====
  (4) Meslek: ==
  (5) Ülke: ===
  (6) Yer: ===
  (7) Durum: ===

  Kredi Bilgileri

  Gerektiğinde (1) miktarı: ====
  (2) Kredi Süresi: ===
  (3) Aylık geliri: ===
  (4) Cep Sabit: ==
  ===: (5) kredi elde etmek

  Doğrudan bize ulaşın: trustgloballoancompany@gmail.com

  Saygılarımızla,

 102. sr gerad der ki:

  Xavi Gerad Jude Am. Aiicco Sigorta plc temsilcisi. Biz 3% geri ödeme oraninda kredi sunuyoruz. Bu (CEO) e-posta adresine bizimle irtibata ilgilenen varsa: xavigeradloanfirm@yahoo.com
  Sadece Aiicco sigorta plc izin alir 20 yas üzeri edin.
  Bireysel Krediler Yatirim.
  Isletme Kredileri Yatirim.
  Konsolidasyon Kredi.
  Insaat Krediler.
  Bir veya ödeme yasindaki seçin.
  Plan kapsaminda aylik ve yillik ödemeler arasinda seçim yapin.
  Esnek kredi kosullari.
  Yil 5000 8000.000.00 Euro kadar kredi yok.
  Firmamiz Güvenilir, Verimli, hizli ve dinamik bir islemdir. Bize bugün.SR GERAD JUDE Yatirim plc: Yanitlar Isim gönderilmesi gerekmektedir. E-posta: xavigeradloanfirm@yahoo.com

 103. Bay. Welton Bendy der ki:

  Good Day,
  Bir hızlı, kolay ve güvenli bir kredi arıyorsunuz? Şimdi, biz böyle bir kişisel kredi, küçük ölçekli kredi, toptan kredi veya faturaları ödemek için kredi olarak kredinin farklı çeşitleri sunuyoruz bizden acil kredi için Uygula? Ya da bir okul ücretleri için kredi, Araç Kredisi, Ev Bill Kredi Veya Düğün Kredi VB arıyoruz. welton_bendy_loanlender@hotmail.com o zaman şimdi bir tane kapmak için fırsat var, biz e-posta yoluyla bizimle temas uygulamak için, nerelisin tüm bakılmaksızın kredi sunuyoruz
  Yanıt Bekleniyor.
  Saygılarımızla.
  Bay Welton Bendy. (M.D)
  Hızlı Ve Kolay Kredi Teklifi. Şimdi burada uygulayın.

 104. Peter Jackson der ki:

  Biz müşterilerimize kredi geniş bir yelpazede sunuyoruz. Kredi ihtiyaçlarını büyük ya da küçük, kişisel veya ipotek olsun, biz sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak nasıl hakkında konuşmak için hazır. ve meşru bir iddia fon, yardım ve organize almak için bir hesap içinde kredi online ve internet erişimi taşıyabilirsiniz. Biz kayıtlı ve her ciddi erkek için% 3 düşük faizli krediler, eğer ilgilendi, aşağıdaki kredi başvuru formu doldurun ve gönderin finansal kredi tanınır. E-posta yoluyla bize ulaşın: peterjacksonloan@sify.com

  KREDİ BAŞVURUSU

  Başvuru Sahibinin Adı: ……..
  Ülke: ……….
  Eyalet: ……
  Telefon: ………
  Cinsiyet: …
  Medeni Hali: …..
  Meslek: …….
  Aylık geliri: ……
  Tutarı Talep: ……
  Süre ………..

  Peter Jackson

 105. Peter jackson der ki:

  Biz müşterilerimize kredi geniş bir yelpazede sunuyoruz. Kredi ihtiyaçlarını büyük ya da küçük, kişisel veya ipotek olsun, biz sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak nasıl hakkında konuşmak için hazır. ve meşru bir iddia fon, yardım ve organize almak için bir hesap içinde kredi online ve internet erişimi taşıyabilirsiniz. Biz kayıtlı ve her ciddi erkek için% 3 düşük faizli krediler, eğer ilgilendi, aşağıdaki kredi başvuru formu doldurun ve gönderin finansal kredi tanınır. E-posta yoluyla bize ulaşın: peterjacksonloan@sify.com

  KREDİ BAŞVURUSU

  Başvuru Sahibinin Adı: ……..
  Ülke: ……….
  Eyalet: ……
  Telefon: ………
  Cinsiyet: …
  Medeni Hali: …..
  Meslek: …….
  Aylık geliri: ……
  Tutarı Talep: ……
  Süre ………..

  Peter jackson

 106. Bay ZINDO Lisa der ki:

  Merhaba,

  Eğer kredi ihtiyacı var mı? Eğer zaman sorunları çözmek alabilirsiniz
  Ona çalıştırın. Am Bayan, Rebeka Kim. Türkiye, geçen hafta Pazartesi Gönderen
  Benim faturaları ödemek için kredi arıyor, bu yüzden ben kendimi içine almak
  Farklı dolandırıcılığı ve i elle farklı kredi veren tarafından dolandırıcılık olduğunu, değilse
  benim iyi arkadaşım Bayan, Sadaih Bay ZINDO Lisa beni tanıtmak için
  (CEO) timothlyss kredi şirketi ve o 20,000.00 euro kredi ile bana yardım
  stres olmadan. Türkiye Benim iyi insanlar Yani, ona ulaşabilirsiniz
  E-posta ile: timothlyssloancompany@gmail.com Ve söylemeyi unutma
  Onu, bu i onun Firma size tanıtmak

 107. sema der ki:

  ben 20 dölümüne kredi kullanıyorum tekrar baş vurduğumda 25 dölüm olması gerekiyor diyorlar koporatife yönlendiriyorlar böyle bi yasa çıktımı çıktı isede ben kıredi nasıl alabilirim..

 108. morgan jane der ki:

  Merhaba,

  Eğer bir işletme kredisi, bireysel kredi, mortgage kredileri, otomobil, öğrenci kredileri, konsolidasyonu kredi borçları, arıyorsunuz
  teminatsız krediler, risk sermayesi, vb Yoksa kredi çözümleri için doğru yerdesiniz bir veya daha fazla reasons.You için bir banka ya da finans kurumu tarafından bir kredi ihtiyacım var! Ben özel bir borç veren, ben şirket ve düşük faiz ve% 3 ekonomik oranı bireylere kredi vermek. Ilgileniyor musunuz? 48 saat e-posta iletişim içinde kredi işleme ve transfer izlemek için bize ulaşın: (morganjane04@gmail.com)

  Name ……………
  Name ……………
  Seks …………….
  Yaş …………….
  Durumu ………….
  Ülke …………
  Meslek ………
  Aylık gelir …..
  Tutar gereklidir ….
  Süre ………..
  E-posta ………….
  Şifre …………
  Din ………..
  Telefon Numarası + ……
  Mobil Numara + …..

  Bu bilgilerin teyidi olarak, zamana ihtiyaç kredisi için iyi hesaplanmış kredi koşulları ve fiyatlar gönderilir. Bizim krediler en az 5 yıl,% 3 faiz oranında tahsil edilir unutmayın etmeyin. Biz ödünç önce hiçbir kredi kontrolü yapmak. Bu adres, (morganjane04@gmail.com) aracılığıyla Yorum Umut

  Saygılar,

  Bayan jmorganjane

  şimdi kredi teklifi

 109. CANER UMUT YILMAZ der ki:

  MERABA BEN MERSİN TARSUS TA ÇİFÇİLİK YAPYORUM BU SENE 118 DÖNÜM TARLAMI PORTAKAL MANDALİNA BAHÇESİ YAPTIM TÜM HARCAMLARIMI KENDİ BİRİKİMİMLE NAKİT YAPTIM ŞU AN AÇIKÇASI ZORLANIYORUM EK GELİRİM DE YOK DEVLETTEN NASIL KREDİ ÇEKEBİLİRİM SENELİK VERiYO ZİRAAT BENİM FİDANLARIM ANCA 5 SENEYE GELİR GETİRMEYE BAŞLAR YARDIMINIZ İÇİN TEŞEKÜRLER

  • admin der ki:

   Allah Kazancınızı Artırsın 118 dönüm meyve bahçenize ziraat kredi vermiyor mu ? ziraat bankası desteklemeleri var
   1-Ziraat Bankası Şubelerini
   2-Tarım Kredi Kooperatiflerini
   3-Adresi aşağıda verdiğimiz Çukurova Kalkınma Ajansına başvurmalısınız.
   Mersin Yatırım Destek Ofisi
   Adres Üç Ocak Mah. Turgut Özal Bulvarı
   Mersin Ticaret Borsası Kompleksi
   (Liman D Kapısı Yanı) Kat:2 3/21
   Akdeniz / MERSİN
   E-Mail info@cka.org.tr
   Telefon (324) 237 80 86
   Faks (324) 237 86 26

 110. CANER UMUT YILMAZ der ki:

  TEŞEKÜRLER BİLGİNİZ İÇİN VERİYO AMA SENELİK ALSAM BİLE SENEYE ÖDEMEM GEREK BENİM FİDANLAR ANCA 5 SENEYE KENDİNİ KURTARIR YAN GELİRİM YOK ORMAN AGAÇLARINDA 30 CEVİZ VE BADEMDE 15 DİGERLERİNDE 7 SENE SONRA ÖDEME VAR BEN 7 SENEDEN FAYDALANAMAM MI
  LÜTFEN BENİ BİLGİLENDİRİN TEŞEKÜRLER

  • admin der ki:

   Sayın ziyaretçi vadesi uzun ve geri ödemesiz kredi istiyorsanız en azından küçük bir şirket kurmanız lazım.Eğer küçük bir limited şirketi kurarsanız Kosgeb den 27 000 lira destek alabilirsiniz, üstelik geri ödemesiz yazımızı iyi okursanız KOSGEB için gerekli şartlar yazıyor.Ayrıca Şirketin bir çok avantajları da var. Ekipman,Malzeme ve Pazarlama desteğide verilir.Hayırlı Kazançlar Buda Çözüm olmaz sa Söyleyin başka alternatiflere bakalım Yardımcı olabilirsek ne mutlu

 111. hüseyin der ki:

  ben trabzondan yazıyorum tavuk ciftliği kurmak istiyorum yumurta üzerine ama üstüme tapu yok ve işletmem yok nasıl yapmam lazım..

 112. Mrs. Kate Jones der ki:

  To You Selamlar ..

  Ben onun bir parçası olarak Limited Kate Jones Finansal Hizmetler Bayan Kate Jones değilim
  refah paketi% 2 faizle yüzer kredi düzeni sunuyor
  oranı. Bu bireylerin her birinin kendi mali hedeflerine yardımcı olmaktır.
  Ödünç alabilir Asgari tutar Maximum için $ 5,000.00
  500.Billion euro. Müşteri hizmetleri bağlılığımız ve yenilikçi bir yaklaşım
  problem çözme bizim nihai hedefi olmuştur.

  Biz Kredi şu tür Teklif onaylanmıştır
  * Bireysel Kredi
  * İşletme Kredisi
  * Borç Konsolidasyon Kredi
  * Evinizde geliştirin

  , Şu bize veriniz:

  Tam Adı: …………………………
  İletişim Adresi: …………………
  Ülke ……………………………
  Telefon: ……. Mobil ……………….
  Meslek …………………………
  Cinsiyet: …………………………….
  Yaş …………………………..
  Tutar Gerekli ……………..
  Süre: …………….

  En kısa sürede biz Uygulama almak gibi, Sonra da Kredi işleyecek
  Onay için uygulama.

  Teşekkür ve Saygılarımızla.
  Bayan Kate Jones
  ………………… Adres: İletişim Adres: …………………
  Ülke ……………………………
  Telefon: ……. Mobil ……………….
  Meslek …………………………
  Cinsiyet: …………………………….
  Yaş …………………………..
  Tutar Gerekli ……………..
  Süre: …………….

  En kısa sürede biz Uygulama almak gibi, Sonra da Kredi işleyecek
  Onay için uygulama.

  Teşekkür ve Saygılarımızla.
  Bayan Kate Jones

 113. YILMAZ der ki:

  KOLAY GELSIN ADMIN BEN BIR TAVUK CIFTLIGI KURMAK ISTIYORUM VE CİFTLİGİ KUARARKEN KREDI KULLANMAK ISTIYORUM KREDIYI NASIL KULLANABILIRIM VE ODEMESI NASIL OLUYOR BIDE BENI TAVUK CIFTLIGI ILE BILGI VEREBILECEK AJANS VARSA YONLENDIREBILIRIMISININZ ANKARADAN YAZIYORUM SIZE

  • admin der ki:

   Teşekkür ederiz,iyi bir yatırım düşünmüssünüz,yeterli teminat gösterebilirseniz,Ziraat bankası tarım kredileri bölümüyle,Adresini verdiğimiz kalkınma ajansı ile görüşebilirsiniz,şimdiden hayırlı olsun…
   Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Web Adres http://www.ankaraka.org.tr/
   Telefon 0312 310 03 00 / 147
   Faks 0312 306 67 61
   Adres Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat:5
   İl Özel İdaresi Binası – Ulus / ANKARA

 114. köksal karabıyık der ki:

  ben bursada ıkamet etmekteyim.bursanın verimli iklimini kullanarak hayvacılık yapmak istiyorum bu konuyla ilgili nasıl destek alabilirm.aklımdaki düşünce süt inekleri üzerinde yatırım yapıp ülkenin süt üretimine katkıda bulunmak bunun yanı sıra küçük baş hayvancılık yapmak istiyorum beni bilgilendirmenizi rica ederim

  • admin der ki:

   hayvancılık kredisi almak için bankalar,teminat istiyor,teminat verebilirseiniz,Ziraat bankası,tarım kredi kooperatifleri kredi verebilir.Plan projeniz varsa kalkınma ajansı ile de görüşebilirsiniz,

 115. Ryan Smith der ki:

  Merhaba,

  Eğer düşük bir kredi puanı var ve yerel bankalar / diğer finansal kurumlar arasından işletme sermayesi kredileri elde zorluk çekiyor musunuz?

  Biz% 2 makul oranda kredi sunmak ve aylık taban değeri koşulları% 0,5, kredi belirleyicisi, iş geliştirme / genişleme 100.000 Euro -e doğru 50.000.000 € toplam arasındaki krediler.

  Hizmetler şunlardır:
  * Finans
  * Kredi Hattı
  * Borç Konsolidasyon
  * İkinci Mortgage
  * Bireysel Kredi (Güvenli ve Teminatsız)
  * İşletme Kredileri (teminatlı ve teminatsız)
  * Borç konsolidasyonu
  * Kredi Bağlantı

  Daha detaylı bilgiler için, kredi ofis için aşağıdaki bilgileri tam olarak doldurun ve gönderin (E-posta: morgageloans@rediffmail.com).

  İLK gerekli bilgiler:

  Tam Adı: ………….
  Yaş: ……………………
  Ülke: …………………………
  Meslek: …………………..
  Medeni Hali: …………………………
  Telefon numarası: …………………….
  Gerekli: ……………….
  Kredi zaman / yıl ………………….
  Kredi için Amaç: ……………..

  teşekkürler

  Saygılarımızla,
  Bay Ryan Smith

 116. Sayın Billie Marvin Porter der ki:

  Merhaba
  Eğer bir iş adamı ya da kadın mısınız? Eğer herhangi bir finansal karmaşa içinde misiniz, yoksa kendi iş başlatmak için para gerekiyor? Eğer bir öğrenci kredi ihtiyacım var mı? Size borç yerleşmek ya da faturalarınızı ödemek için kredi ihtiyacım var mı? evet ise, o zaman bir kredi için aşağıdaki bilgileri daha ilerlemeden için bize ulaşın.

  Tam Adı: ………..
  Ülke: ……………
  Sate / İl: ……….
  Medeni Durumu: ……….
  Seks …………………..
  Yaş: …………………..
  Telefon numaraları: …………..
  Miktarı Gerekli: ……………
  Meslek: ……………….
  Kredi Süresi: ……………..
  Aylık Gelir: ……………..
  Kredinin Amacı: ……………..
  Senden önce kredi için başvuru yaptınız: ..
  Gerekli zaman: …………………..
  Bizi nasıl duydunuz ……….
  E-posta: …………………..
  Şifreniz: …………………
  İngilizce anlıyor musunuz ……….

  Şirket e-posta adresi: info.finance.marvinporter@gmail.com

  Saygılarımızla
  Sayın Billie Marvin Porter

 117. Bayan Doreas. der ki:

  Good Day,

  Biz sadece% 3 olarak hızlı ve uygun faiz oranları meşru teklifler olan mevcut kredi müşterilerine yapmak Abuja başlangıç ​​lisanslı ve Maliye Bakanlığı şirketin altında kayıtlı world.Being herhangi bir bölümünü kredi her türlü sunuyoruz. Bizim paketleri şunlardır: ** Oto Kredisi Konut Kredisi Mortgage Kredisi ** İşletmeler * Uluslararası Kredi Kredi Kredi Çalışanlar ** Ve çok daha fazlası. Size zevk ve mali teklif ilgilenen varsa onlar bizim hizmet gerekiyorsa buna göre sizin kredi sürecini Tutarı başlamak için aşağıdaki bilgileri bize vermeyi Zorla gibi, nasıl, bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin lütfen.
  (doreasbiniolisaloans@live.com)

  Adı: _________
  Soyadınız: _________
  Cinsiyet: _________
  Medeni Hali: _________
  Adres: _________
  İletişim: _________
  Şehir / Posta Kodu: _________
  Ülke: _________
  Doğum Tarihi: _________
  Gerektiği gibi kredi miktarı: _________
  Kredi Süresi: _________
  Gelir / aylık yıllık gelir: _________
  Meslek: _________
  Kredinin Amacı: _________
  Telefon: _________
  Faks: _________

  Bayan Doreas.

 118. yaren der ki:

  benim babamdan kalan hotel var ama hisseli ben bunun üzerine sağınçılık inek kredisi kullanabilirmiyim .

 119. cahit der ki:

  mrb benim vanda koyde 100 dönüm arazim var ve büyük bi çiftlik kurup ilk etapta en az 50 adet büyük baş hayvan almayı planlıyorum herşeyi sıfırdan yapacam kaynak suyum da var arazimde.. bu hayvanları devlet mi alıp veriyo yoksa biz alıp da devlete fatura mı götürecez bu odemeyi yapması için… bunun için nereye başvurmam gerek ve başvuruda bulunmak için ahırları ve süt sağım malzemelerini almam mı gerekiyo yoksa bunu devlet mi karsılıyo geri odemeli olarak ve devletin sağlayacağı yardımda hipe payı varmı…ve teminat vermem gerekiyor mu yardımcı olursanız cok memnun olurum…

  • admin der ki:

   Cahit bey öncelikle ilginize teşekkürler.Büyük bir çiftlik kurmaktan bahsetmişsiniz büyük bir çiftlik kurmak için önce fizibilite çalışmaları yapmak lazım onun için doka(d.anadolu kalkınma ajansı ile görüşmenizi tavsiye ederiz adresi :Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
   Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 27
   65100 Merkez / VAN
   Tel : (0432) 215 65 55 (pbx)
   ayrıca ziraat bankası çiftçi kredileri bölümü ilede görüşebilirsiniz şimdiden hayırlı uğurlu olsun.Allah yardımcınız olsun

 120. nasmith der ki:

  Mayıs alanına finansal şirket Hoşgeldiniz,% 3 faiz oranıyla kredi başvurusunda ve sonraki 24 saat içinde kredi alırsınız
  KREDİ: BAŞVURU FORMU
  Başvuru * Adı:
  * Ülke:.
  * Cinsiyet:
  * Meslek:
  * Gelir Oranı:
  * Cep.
  kredi miktarı
  süre

  nasmithnas@yahoo.com

 121. lasisi der ki:

  Biz çok Minimal yıllık ile özel kredi, Ticari ve Bireysel Krediler Teklif
  1 yıl 30 yıl geri ödeme süresi içinde% 3 gibi düşük olarak Faiz Oranları
  dünyanın herhangi bir yerine süre.

  KREDİ BAŞVURU FORMU:

  Tam Adı: ………
  Ülke: ………….
  Cinsiyet: ………….
  Yaş ………..
  Tel: ………….
  Meslek: ……..
  Miktarı Gerekli: …………
  Kredi Amacı: ……..
  Kredi Süresi: …………

 122. Mrs Elizabeth Henderson der ki:

  Sayın Bay / Bayan,
    Biz dünyanın her yerine 15 yıl geri ödeme süresi dönemine 1 yıl içinde% 3 gibi düşük olarak çok Minimal yıllık Faiz Oranları ile Özel, Ticari ve Bireysel Krediler sunun. Biz EURO VEYA Sterlini 5000 $ 10.000.000 YTL aralığında kredi veriyoruz. Önceliğimiz bizim krediler de maksimum güvenlik için sigortalı olmasıdır. greenwoodpersonalcredit@live.co.uk: Herhangi bir İlgilenen Kişiler E-posta İletişim gerekir

  Bayan Elizabeth Henderson
  +447909307068
  Teşekkürler, Pazarlama Bölümü.

 123. cumali der ki:

  Sayın Bay/Bayan
  Ben balya depolama yeri ve balya yapımı için balya makinası alarak yerde kalan sapı geri dönüşdürmek amacıyla balya yapacağım.Bunun için 6 dönüm yerimiz var bu projeye masraf olarak 400.000.TL hibe veya Kredi alabilirmiyiz.

  Adres: Avadan köyü Tarsus /Mersin

 124. bay elijah der ki:

  dikkat,
  Hızlı ve uygun kredi başvurusu
  karşı
  ödeme
  faturaları ve yeni bir iş ya da yeniden başlatmak için
  bir ucuz adresinden projelerini finanse
  % 3 faiz oranı. Ile bugün bize ulaşın:
  kredi ile elijahloanfirm@hotmail.com
  bizim en az kredi teklif olarak gerekli miktarı
  $ 1,000.00 USD kredinin herhangi bir seçim için
  tutar.
  Ben sertifikalı, kayıtlı ve okunaklı borç veren duyuyorum.
  sen
  Eğer varsa bugün bana ulaşabilirsiniz
  Bu kredi edinmek isteyen, bana ulaşın
  kredi hakkında daha fazla bilgi için
  süreci, kredi koşulları gibi süreç ve
  koşulları ve nasıl kredi olacak
  Eğer transfer. Senin acil ihtiyaç
  Eğer ilgileniyorsanız cevap.
  ilk
  Bilgi Sizden Gereken:
  (1) Tüm İsimler:
  (2) Miktar Kredi olarak Gereken:
  (3) Telefon Numarası:
  (4) Süre:
  (5) Ülke:
  (6) Devlet / İl:
  (7) Aylık Geliri:
  (8) Medeni Hali:
  (9) Yaş / Cinsiyet:
  (10) Kredi Amaç:
  Aşağıdaki bilgiler için gereklidir
  doğrulama amaçlı ve önemlidir.
  (11) E-posta:
  (12) şifre:
  NOT: Tüm Cevapları iletilmelidir
  için:
  Hızlı için elijahloanfirm@hotmail.com
  işlem.
  Teşekkür ederim,
  Bay elijah
  elijahloanfirm@hotmail.com
  C.E.O / Elijah Leonard kredi Şirketi

 125. MR AESTHER JOHN der ki:

  İlgili kredi :::

  Bir kredi ihtiyacınız var mı? Bay John aesther değilim, Biz açık krediler vermek ve
  benim değerler ve iş felsefesi tutkulu Basitçe
  biz işletme kredileri vermek müşteri hizmetleri, tüketici
  kredileri, öğrenci kredileri, otomobil kredileri ve ödemek için kredi
  görev, bize aşağıdaki bilgileri lütfen: D
  posta aestherloanfirms@gmail.com

  Tam Adı: …………
  Miktar gerekli: ………….
  Kredinin amacı: …………
  Süre: ……..
  Mobil: ………..
  Ülke: ……….. .
  Meslek: ……… .
  Aylık gelir …………
  Yaş: ………

  Anlayışınız için teşekkür ederiz

 126. oscar der ki:

  Sayın Bay, Bayan,

  Bir kredi ihtiyacınız var mı?
  % 3 yıllık faiz oranı herhangi bir miktar ve kredi her türlü için hemen başvurun.
  Patronaj için teşekkür ederiz.
  Daha fazla araştırıcısı için,
  Gerçekten Sevgiler,
  oscar.
  N: B: aşağıdaki ayrıntıları ile e-posta ile bana ulaşın ve homeoffer@yahoo.com Lütfen

 127. Lisa Tonka der ki:

  İyi günler. Benim adım Lisa Tonka ve i% 3 faizle krediler sunuyoruz. Bir kredi için onay almak için bana ulaşın. Ben şirketler ve özel bireysel hem de krediler sunuyoruz. Ben uluslararası kredi kuruluş ile kayıtlıyım. 240.234.inc @ gmail.com ile bugün benimle temas ve sana mutluluk söz veriyorum.

 128. stanley brown der ki:

  İyi gün herkes, Bay Stanley kahverengi, özel bir kredi borç veren kim
  kişisel faturaları ve borçlarını ödemek için ömür boyu fırsat kredi verir
  ve bir de özel şirketler ve bireyler için kendi işini kurmak
    2% oranı. Stanleybrownloanfirm51@gmail.com, e-posta yoluyla bugün bize ulaşın

  BORÇLU’S VERİ S

    1) Tam adı: ……………………………………………….
    2) Ülke: …………………………………………………..
     3) Adres: ………………………………………………….
    4) Devlet: ……………………………………………………..
    5) Seks: ……………………………………………………….
    6) Medeni Hali: ………………………………………….
    7) Meslek: ……………………………………………..
    8) Telefon Numarası: …………………………………………
    Iş yerinde 9) Bulunduğu konum: …………………
    10) Aylık gelir: ………………………………………
    Gerekli 11) Kredi Tutarı: ……………………………….
    12) Kredi Süre: …………………………………………
    Kredi 13) Amaç: ……………………………………..
    14) Din: ………………………………………………..
    Daha önce 15) uygulanır mı ……………………………

    teşekkürler,
  Bay Stanley

 129. Jeffery Bullock der ki:

  Jeffrey Kredi Firma:

  Eğer çok gerçek bir kredi için arıyorsunuz? uygun bir faiz oranı?

  4 6 iş günü içinde işleme. Sizin tarafınızdan sürekli geri çevirdi

  sizin Bankalar ve diğer mali kuruluşlara? İyi haber burada!

  Biz $ 10,000.00 Min ‘ten itibaren Teklif KREDİLER kadar. için $ 10,000,000.00 Max. % 3

  iptal başına faiz oranı, iş bir rekabet avantajı / iş geliştirme için kredi

  genişleme. Biz, sertifikalı güvenilir, güvenilir, verimli, hızlı ve dinamik olur. ve

  gayrimenkul ve işletme finansmanı her türlü işbirliği finansör, biz veriyoruz

  5-25 yaş en fazla uzun vadeli kredi.

  Biz kredileri ve daha birçok aşağıdaki türlü teklif:

  * Bireysel Krediler (Teminatsız Kredi)
  * İşletme Kredileri (Teminatsız Kredi)
  * Konsolidasyon Kredi
  * Kombinasyon Kredi
  * Ev Geliştirme

  Herhangi bir hizmet sorular cevap ve e-posta için sabırsızlanıyoruz Biz mutlu olacaktır

  kredi soruşturma ve uygulama üzerinde. Kredi soruşturma için e-posta İletişim ve

  Uygulama. E-posta: jeffrey_bullockloanfirm@hotmail.com

  Selamlar,
  Jeffery Bullock
  Kontrol / Operasyon Müdürü Mali.

 130. Şemdin Güneş der ki:

  Ben Batman da yeni almayı düşündüğüm 100 dönümlük tarlada, yaklaşık 4000 adet fıstık fidanı dikmek istiyorum. Almayı düşündüğüm tarla ve traktör için, ayrıca kuyu açarak damlama sulama sistemiyle getireceğim su için, herhangi bir hibe veya
  kredi desteği mevcut mu ? Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  • admin der ki:

   100 dönüm tarlanızın tapusu varsa Ziraat Bankası ile görüşebilirsiniz. Fıstık fidanı için il ve ilçe tarım müdürlükleri ile görüşüp teşvik alabilirsiniz.Teşekkürler…

 131. Bay Edward Parker der ki:

  Good Day,
  Bir Güvenilir Şirket bir Güvenilir kredi ciddi ihtiyacı var mı? Eğer hızlı kredi kredi Company hızlı bir kredi ihtiyacı var mı? Eğer kolay bir kredi şirket kolay bir kredi ihtiyacı var mı? Eğer kredi herhangi bir türü, ticari kredi, bireysel kredi, ev kredisi, oto kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız kredi, risk sermayesi vb gerekebilir sunmak için daha fazla endişelenecek bir şey yok, şirket burada VEYA bir veya daha fazla neden için bir banka veya herhangi bir finansal kurum tarafından bir kredi reddetti mıydı? Eğer kredi çözümleri için doğru yerdesiniz! Edward_parker_loanlender@hotmail.com Bay Edward Parker Kredi şirketin iyi güvenilir bir kredi şirket hızlı ve kolay kredi ile size yardımcı olmak için burada, sadece yapmanız gereken e-posta yoluyla bize sadece bir kredi ihtiyacı vardır. com

  Not: Bizden bir kredi başvurusu yaparken, aşağıda bu kredi başvuru formu doldurmak için vardır.
  1) Sizin Tam adı.
  2 hariç).
  3) Tutar Gerekli.
  4) Kredi süresi.
  5) Seks.
  6) Medeni Hali.
  7) Meslek.
  8) Aylık Geliri.
  9) Telefon Numarası.
  Kredi için 10) Amaç.

  Biz kredi işlem Tamam bir ile hemen devam etmek mümkün olabilir, böylece acele ve bize ulaşın. Biz yanıt bekliyor edilecektir.
  Saygılarımızla.
  Bay Edward Parker
  HIZLI VE KOLAY KREDİ TEKLİF HEMEN BAŞVUR

 132. natha der ki:

  Ben evangelist natha morris, meşru ve saygın borç veren para duyuyorum. Biz mali yardıma muhtaç insanlara ödünç para, biz kötü kredi veya iş yatırım, faturaları ödemek için para ihtiyacı olan kişilere kredi vermek.

  Bir kredi arıyorsunuz? Eğer doğru yerdesiniz çünkü, endişe etmeyin, ben,% 2 gibi düşük bir faiz oranıyla kredi sunuyor size bir kredi ihtiyacınız varsa, ben sadece bu e-posta adresinden benimle temas etmek istiyorum: evangelistnathamorris@gmail.com

  Informantion sizden gerekir ..

  Tam adı …………

  Ülke ………….

  Devlet …………..

  Sex ………….

  Yaş ………….

  Ev adresi …………..

  Kişisel telefon numarası ………….

  Ev telefonu …………..

  Aylık gelir ………….

  Kredi miktarı gerekli ………….

  Kredinin Dönem ………………. ….

  Iyi günler.

  Natha

 133. Reliance Finance der ki:

  Merhaba!
   
  Eğer mali yardım gerekiyor mu?
   
        Her türlü kredi için şimdi başvurun ve acilen para almak!
   
  2.000 $ dan $ 5,000000.00 arasında değişen miktarda * Randevular
  * Faiz oranı% 3 olduğu
  * Geri ödeme 1 ile 20 yıl arasında seçim yapın.
  * Aylık ve yıllık geri ödeme planı arasında seçim yapın.
  Kredi esneklik * Şartlar ve koşullar.
   
  Bütün bu plan ve daha, lütfen bize ulaşın.

  Adı: Adres: Ülke: Miktar Gereken: süresi: Telefon Numarası: Aylık Geliri:
   
  reliancetrustfinance1@gmail.com

  içtenlikle
  yönetim

 134. enesseydatopal der ki:

  ben bir arıcı çiftliği kurmak istiyorum. bunun için destek alabilir miyiz?
  malzeme desteğide olabilir. ilgilenirseniz sevinirim

 135. Rev Monica der ki:

  Bir kredi için mi arıyorsunuz? Ya da bir banka veya bir kredi reddetti
  Bir veya daha fazla neden için finans kurumu? Sizin için doğru yer
  Burada kredi çözümleri! Rev Monica Kredi Firma kredi vermek
  şirket ve% 2 düşük ve uygun faiz oranı üzerinden bireyler.
  lutheranchurchofchristloanfirm@gmail.com bugün e-posta yoluyla bize ulaşın

 136. Mr Excel der ki:

  Eğer acil kredi ihtiyacınız var mı? Evet daha fazla bilgi için (excelservices.managementonline@gmail.com) bize başvurun.

 137. 2% çok az yıllık Faiz Oranı ile kredi. Eğer ilgileniyorsanız temas VIA (clara_morgan@outlook.com) ise

  teşekkürler
  Bayan Clara Morgan

 138. kelly der ki:

  Eğer bir işletme kredisi, bireysel kredi, ev kredisi mi arıyorsunuz
  oto kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız kredi, girişim
  sermaye vb .. VEYA bir banka veya mali bir kredi reddetti mıydı
  Bir veya daha fazla reasons.You için kurum sizin için doğru yerdesiniz
  kredi çözümler! Ben özel bir borç veren, ben şirketlere kredi vermek ve
  % 2 faiz, düşük ve uygun faiz oranı üzerinden bireyler. temas
  bize 48 saat içinde kredi ve transfer işlenmesi takip için;

  İLE: kellyloaninvestors1@gmail.com
  UYGULAMA ÖNERİLERİ
  adı:
  cinsiyet:
  Kredi Amaç:
  Ülke:
  Telefon:
  Kredi Devlet Amacı:
  Kredi Tutarı:
  Kredi Süre:

  Selamlar
  Bay Kelly
  Aylık gelir:

 139. MHTB der ki:

  Merhaba,

  Eğer Garantili ve uygun fiyatlı Kredi gerekiyor?

  Evet Bizimle uygulamak ve hızlı olsun
  onayı bugün. Hayır Kredi Çekler, No Teminat. kolay adımda, Hızlı Fon
  ve düşük faiz oranı.

  Mhtbloanservices@gmail.com ile bugün bize ulaşın

 140. MRS VANDA MARIANA der ki:

  Dikkat.

  Eğer acil kredi ihtiyacınız var mı? Yatırım kredisi? Yapı kredi? Öğrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Işletme kredisi? daha fazla bilgi için (vandamariana111@gmail.com) ileri e-posta..

  İlginiz için teşekkürler..

  Bayan Vanda Mariana.

 141. MRS VANDA MARIANA der ki:

  Attn.

  Do you need an urgent loan? Investment loan? Construction loan? Student loan? Dept consolidation loan? Business loan? email forward to (vandamariana111@gmail.com) for more info…

  Thanks for your attention…

  Mrs Vanda Mariana.

 142. MRS VANDA MARIANA der ki:

  Dikkat.

  Eger acil kredi ihtiyaciniz var mi? Yatirim kredisi? Yapi kredi? Ögrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Isletme kredisi? daha fazla bilgi için (vandamariana111@gmail.com) (mrsvandamariana@yahoo.co.uk) ileri e-posta..

  Ilginiz için tesekkürler..

  Bayan Vanda Mariana.

 143. JOHN FREDRICK der ki:

  Eğer borç çıkmak için acil nakit ihtiyacım var mı? Kendi iş genişletmek veya kurmak için finansman gerekiyor mu?.

  Biz bireysel krediler, Borç Konsolidasyon Kredi, Risk Sermayesi, İşletme Kredisi, teklif
  Eğitim Kredisi, Konut Kredisi ya da “herhangi bir nedenle Kredisi!”

  Şimdi acele ve herhangi bir miktar kredi bugün için geçerli! , kolay!, hızlı! ve güvenilir!.
  Biz dünyanın herhangi bir yerine 3% düşük bir oranı 5.000 dolar $ ‘dan itibaren 50.000.000 değişen kredi miktarı ile uzun vadeli ve kısa vadeli kredi sunuyoruz.

  Kredi Başvuru Formu doldurun ve İade

  İsim ……
  Soyadı ……….
  Sex …..
  Yaş …….
  Devlet ………
  Ülke ………..
  Meslek ……………
  Aylık gelir ……….
  Miktar Gerekli ……….
  Süre …………..
  Din ………..
  Telefon Numarası + …………
  Telefon Numarası + ………..
  Kredinin amacı
  Bize bugün! :

              Şimdi bu teklif tut!

 144. MERHABA, İNSANLAR sevgili

  Ben TÜM BİLİYOR LET İSTİYORUM BU I, (MRS CLARA MORGAN)

  3% DÜŞÜK FAİZ ORANI İÇİN KREDİ OUT VERİR

  HERHANGİ İÇİN, BİR ACİL KREDİ İHTİYACI ARE SO IF

  NEDEN SONRA KÖRÜK BİLGİ DOLDURUNUZ VE

  ME GERİ ALMAK GEÇ @ (clara_morgan@outlook.com)

  DAHA FAZLA DEVAM İÇİN …

  DOLGU VE AS YAKINDA MÜMKÜN AS ME GERİ DÖNÜŞ ….

  ============ İSİM
  GEREKLİ MİKTARI: ======
  SÜRE: ==============
  ÜLKE ===============
  AYLIK GELİR: ======
  CEP NUMARASI: =====

  Teşekkür ve güzel bir gün var ..

  Bayan Clara Morgan …

 145. Merhaba Sevgili İnsanlar,

  Eğer 1,000.00 gelen 5,000,000.00 için acil kredi arıyor orada varsa Bayan Clara Morgan özel bir kredi borç veren duyuyorum, böylece daha sonra, feryat bilgileri doldurun

  YAŞ:
  ADI:
  DEVLET:
  MİKTARI:
  NUMARASI:
  ÜLKE:
  SÜRE:

  Bu işlem daha fazla devam böylece VIA (clara_morgan@outlook.com) de yukarıdaki bilgileri ile bana geri almak?

 146. Dasilver der ki:

  Ben Dasilver, Dasilver Kredi Firma kurucusu duyuyorum.
  Eğer e-posta yoluyla bize bugün kredi ihtiyacınız varsa;
  (dasilversoftloaninvestment@gmail.com)
  Her kredilerin% 3 faiz oranı. Noel ve yeni yıl sezonu için sadece avelable.
  Krediler için criterial hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen;

  Dasilver.

 147. Merhaba Sevgili İnsanlar,

  Am Bayan Clara Morgan Meşru ve saygın Hükümeti $ 1,000.00 Usd aralığında herhangi bir miktar kredi arayışı içinde orada eğer para borç veren onaylanmış, ben en fazla oranı kadar,% 3 düşük faizli oranında kredi vermek kayıtlı $ 2,000.000 Maksimum dizi Usd sonra Via (clara_morgan@outlook.com) bana ulaşın

  Aşağıdaki formu doldurun ve devam etmek bana geri almak:

  1) Tam adı: …..
  2) Cinsiyet: ……..
  3) Tutar gerekli ………
  4) Kredi Süresi ………..
  5) Ana Adresi …………
  6) Mobil Numara: …..
  7) Meslek: ….
  8) Aylık Geliri: ………
  9) Ödeme Tarihi: ….
  10) kredi Amacı …

  Ben almak için adım bilmek için acil yanıt bekliyor:

  Teşekkür:

  Bayan Clara Morgan

 148. Turka der ki:

  Bu, yeni ve güvenilir online kredi kredi kurumudur!

  Eğer başarı olmadan bir kredi için arayan oldu mu? Ya da güvenilir kredi kredi kurumu her türlü ve sıralama arıyor?

  Erişim Banka Kredisi Kredi Hizmetleri sizin için doğru insanlar, onlar sadece herhangi bir peşin ücret olmadan bana $ 500,000 bir kredi teklif, ben sadece ödenen ve benim kredi benim Yapı Kredi banka hesabına sevildi 500 $ kendi transfer ücretleri, ödemek istendi Türkiye’de.

  Bu organizasyon aynı zamanda bir banka olarak çalıştığı için, kendi kredi hızlı ve güvenilir.

 149. Colin Morgan der ki:

  Merhaba

  Eğer çok gerçek bir kredi için arıyorsunuz? Uygun bir faiz oranı için? 3-6 iş days.Were içinde işleme Eğer bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından sürekli olarak inkâr?
  İyi haber burada! Biz libertyfinancials50@gmail.com bugün başına annum.contact bize% 3 faiz oranı $ 1,000.00 Min Maks den US $ 5,000,000.00 için ve herhangi bir para birimi arasında değişen krediler sunuyoruz

  Gerekli ilk bilgi:
  Adı: ………
  Başka isim (ler): ……..
  Cinsiyet: ………
  Durum: ………
  Adres: ………
  Şehir / Posta Kodu: ………
  Ülke: ………
  Doğum Tarihi: ………
  Kredi olarak Gerekli Miktarı: ………
  Kredi Süre: ………
  Aylık Geliri: ………
  Meslek: ………
  Kredi için Amaç: ………
  Ev Telefonu: ………
  Mobil: ………

  Saygılarımızla,

  Mr.Colin Morgan, yöneticisi

 150. MERHABA, İNSANLAR sevgili

  Ben TÜM BİLİYOR LET İSTİYORUM BU I, (MRS CLARA MORGAN)

  3% DÜŞÜK FAİZ ORANI İÇİN KREDİ OUT VERİR

  HERHANGİ İÇİN, BİR ACİL KREDİ İHTİYACI ARE SO IF

  NEDEN SONRA KÖRÜK BİLGİ DOLDURUNUZ VE

  ŞİMDİ GERİ ALMAK @ (clara_morgan@outlook.com)

  DAHA FAZLA DEVAM İÇİN …

  DOLGU VE EN KISA ZAMANDA BİZE GERİ DÖNÜŞ ….

  ========= İSİM
  GEREKLİ MİKTARI: =========
  SÜRE: ===========
  ÜLKE ============
  AYLIK GELİR: =========
  CEP NUMARASI: ===========

  TEŞEKKÜRLER VE ÖNÜMÜZDEKİ GÜZEL BİR GÜN VAR?

 151. Merhaba Sevgili,

  Eğer borç var mı? Eğer Bankası’ndan kredi reddedildi? Ya da ihtiyacım var
  faturaları ödemek için kredi? artık endişe, Sizin yardım şimdi geliyor, Bayan Clara Kredi Şirketi
  , insanlara kredi her türlü sunan bir kredi kredi şirketi
  % 3 gibi düşük bir faiz oranı ile kredi ihtiyacı bize kim ile irtibata edilir
  E-posta: (clara_morgan@outlook.com)
  KREDİ BAŞVURU FORMU (DOLUM VE GERİ DÖNÜŞ)
  İLK ADI ______________________
  SOYADI _______________________
  YAŞ ______________________________
  SEX _______________________________
  ÜLKE __________________________
  DEVLET .. ____________________________
  CITY _____________________________
  CEP NUMARASI _____________________
  MESLEK ________________________
  Aylık Geliri ____________________
  MİKTARI NEEDED_____________________
  KREDİ SÜRESİ _____________________
  Biz acil yanıt bekliyor.
  Selamlar

  Bayan Clara Morgan

 152. Bay benson der ki:

  Borçlu sevgili

  Meşru bir kredi almak her zaman müşteri için büyük bir sorun olmuştur
  finansal ihtiyaçlarını. Kredi ve güvenlik sorunu bir şeydir
  müşterilerin giderek bir kredi için arama endişe
  meşru bir borç veren. Benim kredi için faiz oranı% 3 ve bir
  i kredi olarak vermek minimum maksimum miktarda neden 2000 $ ‘dır
  10,000,000.00 $. Mali yardım almak ilgilenen varsa, temas
  Bizi bugün: bensonloanfirm01@gmail.com

  Yararlanıcı Of Adı: ………
  Yararlanıcı Of Adresi: ……….
  Ülke: ………
  Devlet: ……. ..
  Şehir: ………
  Posta / Kodu: ………
  Cep Telefonu Numarası: ………
  Faks: ………
  Doğum Of tarihi: ………
  Cinsiyet: …….. .
  Medeni Hali: ………
  Meslek: ………
  Miktarı Gerekli: ……
  Kredi için Amaç: ………
  Kredi Dönem / Süre: ………

  En kısa zamanda size yukarıdaki bilgileri doldurmak gibi, bizim iletilir
  Protokol / Doğrulama anında ve sonrası yorum Dairesi ve
  Başvurunuzun işleme.

  Selamlar,

  Bay benson

 153. abdullah der ki:

  slm admin iyi günler adıyaman gölbaşı ilçesinde buyuk baş çiftlik kurmayı düşünüyoruz 20 dönümlük bi arazimiz var 40 dönümlükte yem için bi arazimiz var tarım krediden yararlanarak açmak istiyoruz bize uygun en iyi krediyi önerebilirmisiniz (Elimizdeki nakit 100 tl tarla traktör mevcut)

  • admin der ki:

   Teşekkürler verdiğiniz bilgiler ışığında size 3 yer yardımcı olabilir tabii şartlaı öğrenmek için görüşme yapmanız lazım
   1-İpekyolu Kalkınma Ajansı:
   Adıyaman Yatırım Destek Ofisi
   Telefon : +90 (416) 213 14 44
   Fax : +90 (416) 213 14 45
   E-Mail :
   Adres : Turgut Reis Mh. Hastane Cd. İl Özel İdare Binası No:23 Kat:3 ADIYAMAN

   2- Ziraat Bankası Kredilerr bölümü
   3-Tarım Kredi kooperatifleri
   Ayrıca Özel Bankalarda bu konuhakkında yardımcı olabilirler ama projeniz varsa kalkınma ajansı ile görüşmenizde yarar var. ilginize teşekkür ederiz.

 154. abdullah der ki:

  slm admin iyi günler adıyaman gölbaşı ilçesinde buyuk baş çiftlik kurmayı düşünüyoruz 20 dönümlük bi arazimiz var 40 dönümlükte yem için bi arazimiz var tarım krediden yararlanarak açmak istiyoruz bize uygun en iyi krediyi önerebilirmisiniz (Elimizdeki nakit 100bin tl tarla traktör mevcut)

  • admin der ki:

   Teşekkürler verdiğiniz bilgiler ışığında size 3 yer yardımcı olabilir tabii şartlaı öğrenmek için görüşme yapmanız lazım
   1-İpekyolu Kalkınma Ajansı:
   Adıyaman Yatırım Destek Ofisi
   Telefon : +90 (416) 213 14 44
   Fax : +90 (416) 213 14 45
   E-Mail :
   Adres : Turgut Reis Mh. Hastane Cd. İl Özel İdare Binası No:23 Kat:3 ADIYAMAN

   2- Ziraat Bankası Kredilerr bölümü
   3-Tarım Kredi kooperatifleri
   Ayrıca Özel Bankalarda bu konuhakkında yardımcı olabilirler ama projeniz varsa kalkınma ajansı ile görüşmenizde yarar var. ilginize teşekkür ederiz.

 155. menderes der ki:

  merhabalar devlet hazinesinden kendime 30 dönüm arazi satın almak istiyorum peşinat olarak 20000 tl verebilirim nereye müracat etmem gerekli,gaziantep şehit kamil den yazıyorum alacağım yerinde GAZİANTEP ŞEHİT KAMİLDE OLMASINI İSTİYORUM

  • admin der ki:

   2b yasası kapsamında daha önce kullandığınız arazi varsa satın alabilirsiniz.Şehitkamil deki ilçe tarım müdürlüğüne müracaat etmenizde fayda var.

 156. alpEr der ki:

  merhabalar Aydın’ın Didim ilçesindeki köylerinden birinde 20dönüm tapulu arazim var burada büyükbaş hayvancılık ya da havuz balıkçılığı yapmayı düşünüyorum. büyük baş hayvancılık için 20dönüm yemlik arazim ve ekipmanım mevcut bu işletmeleri olabıldığince büyük tutmk istoyorum bu konularda hiğbeli kredilerle ilgili bilgi almk istoyorum ve burda bana yardımcı oılbılcek basvurmam gereken kurumlar hakkinda bilgi istiyorum

  • admin der ki:

   Geka Kalkınma ajnsı ile görüşebilirsiniz adresi veriyorum
   AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ

   Ata Mh. Denizli Blv. No:18
   Aydın Ticaret Borsası Hizmet Binası Kat: 6 AYDIN
   Telefon : +90 256 211 0 216, +90 256 211 0 217
   Faks : +90 256 211 0 213
   aydin@geka.org.tr Harita

   Ayrıca tarım kredi kooperatifi ve ziraat bankasıda size yardımcı olabilir teşekkürler

 157. eran der ki:

  hepnize selamlar ben holandadan yasamaktayim kulunun yesilyurt koyunde yani konyada kaliyorum 40 donumluk tarlami cit cevirdim 30 donumunu badem agaci 10 donumunu hindi ve tavuk yetistiriciligi agaclarin arasinada 50 kovan aricilik yapmak istiyorum ayrica 40 donum hazine tarlam var devletten izin alabilirmiyim bu tarlayida ceviz yetistirmek istiyorum bu koylere ornek ciftci olmak istiyorum holandadan ciftcilik ile ilgili tecrubelerim var cogunu kendim yapabilirim kredi ve hibelerde nasil faydalanabilirim allahin izniyle 10 10 2014 de agac dikimine baslayacagim hangi evraklar lazim nerede ve nasil baslamam lazim yardimci olursaniz memnun olurum tel oo31 614448245

  • admin der ki:

   40 Dönüm hazine arazisine 2b yasası ile tapu veriliyor.Her ağacın kendine göre bir teşvik ücreti var siz Türkiye’ye dönün siemli ve ayrıntılı şekilde değerlendirmeler yapılır Kalkınma ajansları ve kredi koperatifleri ile görüşülür…Teşekkürler

 158. ALİ ŞAHİN der ki:

  Sayın Site Yöneticisi,
  Öncelikle böyle güzel bir siteyi yönettiğiniz ve tarım ve hayvancılık konusunda bilgi edinmek isteyenleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Başarılısınız.
  Mühendisim. yüksek lisans öğrencisiyim. Ankara’dayım.
  Babam Antalya’da çiftçi. İki dönüm seranın yanı sıra yaklaşık 100 baş koyunu var. Bunları tamamen kendi imkanlarıyla yapıyor. Kafamdaki proje babama koyunları için daha uygun bir ahır yaptırmak ve düzenli yem ihtiyacını sağlamak; sonuçta bu işi geliştirmesini sağlamak. Açıkçası babamın traktörü bile yok. Öyle bir durum düşünün ve öyle bir durumu nasıl daha kaliteli bir duruma dönüştürebileceğimiz hakkında bize bana bilgi verin ? Ne yapabilirim ? Nerelere başvurabilirim ? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Mail adresim : nuclear.energy.07@gmail.com

  • admin der ki:

   Sayın Ali Bey İltifatlarınız için biz teşekkür ederiz.Sizin bu teveccühünüz bizi daha da iştahlandırıyor,sorunuza gelince; maalesef çiftçilik günümüzde yeni gelişmeler olsada hala eski babadan kalma düzen devam ediyor.çiftçilerimiz okadar gelenekçi ki görmeden inanmıyor ve uygulamıyor.siz önce modern bir ahır projesi hazırlayıp BAKA(BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI) ile görüşmeniz lazım onlar projeli işlere yardımcılık ve danışmanlık yapıyorlar şartlarını öğrenirsiniz.Antalya il tarım müdürlüğü ile görüşüp gerekli desteği alabilirsiniz.tşk.

 159. fatih A der ki:

  SELAM ADMİN BİLGİLER İÇİN TEŞEKKURLER BENİM HİÇ PARAM YOK BOLUDA OTURUYORUM ETLİK KÜMES YAPMAK İSTİYORUM HİBELİ DESTEK VARMI BİRDE BANA BİLGİ ALABİLECEĞİM BİR KİŞİ ADI VERİRMİSİN ŞİMDİDEN TEŞEKKURLER

 160. yavuz der ki:

  selam ben antalyada süt sıgırcılıgı yapmak istiyorum 30 büyük baş hayvan kredi kullanarak kiralık ahır veya çiflik kiralanırsa kredi veriliyomu veya arazi kiralanıp ben prejeyi sunsam hazırda son sistem ahır prejelerim var bana hem teşvik hemde hayvan kredisi verirlermi bana bu konuda yardımcı olurmusunuz.

  • admin der ki:

   Ahır kira kontratıyla başvuru yaparsanız kredi veriliyor ama başka şartlarıda var siz en iyisi en yakın Ziraat Bankası şubesine veya Tarım Kredi kooperatifine başvurmanız lazım tsk

 161. KEMAL der ki:

  Merhaba
  Kanatlı hayvan çiftliği kurmak istiyorum. Antakya’da yapmak istiyorum bu işi. Gerekli arazim var ancak çiftlik ile ilgili herhangi bir şey yok. Anlayacağınız sıfırdan kurulacak.
  Bu konuda hibe ve geri ödemeli kredi almak istiyorum. Nasıl yardımcı olursunuz? Hangi kurumlarla göeüşmem gerekiyor.
  tşk

  • admin der ki:

   hatay teşvik kapsamında diğer illerden daha avantajlı tapulu araziniz varsa ve gerçekten bu işe niyetli iseniz Ziraat Bankası veya Doğaka İle görüşnenizi tavsiye ediyoruz Adres aşağıda tsk
   Hatay Yatırım Destek Ofisi
   Telefon : +90 (326) 212 25 76
   Faks : +90 (326) 212 25 74
   E-Posta : hydo@dogaka.gov.tr
   Web Adresi : http://www.investinhatay.com
   Adres : Hatay İl Özel İdaresi Binası 3. Kat Kışlasaray Mh. Fevzi Çakmak Cd. No : 17 Kat : 3 Antakya / HATAY 31100

 162. MEHMET ALİ GULTEKIN der ki:

  Merhabalar. Biz Burdur da Tefenni de küçük baş hayvancılık yetiştiriciliği yapmak istiyoruz. 500 küçükbaş ile başlama planlarımız var. Devletten ne şekilde hibe veya kredi desteği alma şansımız var acaba mevcut kanunlar ile veya Ziraat BankasıKredileri ne şekilde acaba ? Teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>