Gübre

Gübre
 GÜBRE NEDİR?

İçerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini bir arada bulunduran maddelere gübre denir.


whatsapp